Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Anouk Corèl

Anouk Corèl

Senior projectleider

06 83 17 14 95

Flyer Huren met Energie

Snel weten wat het programma Huren met Energie voor u kan betekenen? Download deze flyer. Met contactgegevens van de EnergieAmbassadeurs, die u helpen met beleid, plannen en afspraken.Zie ook de flyer over prestatieafspraken


Deel deze pagina via:

Huren met Energie

Huren met Energie

Ondersteunt corporaties 3 jaar lang gratis bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen

De duurzaamheidsdoelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector zijn ambitieus. Corporaties moeten alle zeilen bij zetten om deze te behalen. Vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gaf aan Aedes en Platform31 om de corporaties tot medio 2017 met raad en daad terzijde te staan. Het programma Huren met Energie ondersteunt op verschillende manieren. Allereerst door de expertise en het netwerk van ervaren EnergieAmbassadeurs kosteloos beschikbaar te stellen en workshops te organiseren. Maar ook door actief relevante kennis aan te reiken, onder andere via een website, de nieuwsbrief en bijeenkomsten.

Corporatienetwerken

Naast advies aan individuele corporaties, ondersteunt Huren met Energie netwerken en samenwerkingsverbanden. Is uw corporatie aangesloten bij een netwerk en wilt u hier het energiezuiniger maken van de woningvoorraad bespreken? Laat het ons weten!

Meer over Huren met Energie
Nieuws

Verplichte uitfasering niet-groene labels

Minister Blok bereidt wetgeving voor die corporaties verplicht tot uitfasering van woningen met niet-groene labels (slechter dan label C). Aanleiding hiervoor is de publicatie van de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV 2016), waaruit blijkt dat corporaties de doelstellingen uit het SER-energieakkoord van gemiddeld label B in 2020 niet gaan halen. Dit betekent dus ook dat huurders verplicht worden hun woning te laten renoveren.

Lees meer


Energiebesparing via permission marketing

Blog Charlie Kock, EnergieAmbassadeur

5 december 2016 – Om het energiebewustzijn van huurders te vergroten en de participatie aan renovatieprojecten te bevorderen, zouden corporaties in hun communicatie moeten sturen op permission marketing: toestemming krijgen van potentiële klanten om hen te informeren over producten en/of diensten.

Lees meer


Verduurzaming huursector, wat is mogelijk?

Verduurzaming van de sociale huurvoorraad is breder dan alleen energie. Het verbindt vele beleidsterreinen, zo blijkt ook uit de terugblik op de masterclass van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Interessant zijn vooral de mogelijkheden van verschillende subsidieregelingen bij het verduurzamen van woningen.

Lees meer


Energetische maatregelen: hoe krijg ik organisatie en huurders enthousiast?

Op 19 januari 2017 organiseert Huren met Energie een themabijeenkomst over ‘bewustwording en gedragsverandering’ met behulp van communicatie en participatie. Tijdens deze bijeenkomst hoort u wat er allemaal nodig is om huurders enthousiast te krijgen en houden voor duurzaamheidsmaatregelen. En hoe belangrijk het is dat de ‘neuzen’ dezelfde kant op staan in de eigen organisatie.

Lees verder


Meer nieuws


Waar kunt u Huren met Energie voor inzetten

Goede expertise is een must. Vandaar dat onze ervaren EnergieAmbassadeurs klaar staan u te ondersteunen bij het opzetten, aanscherpen, implementeren en uitvoeren van uw energie- en woonlastenbeleid: Peter Hopmans, Charlie Kock, Peter Linders, Jeffrey Mennen en Emirto Rienhart.

EnergieAmbassadeursVolg Huren met Energie op twitter

Huren met Energie op YouTube
Huren met Energie op YouTube