Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Snel weten wat het programma Huren met Energie voor u kan betekenen? Download deze flyer. Met contactgegevens van de EnergieAmbassadeurs, die u helpen met beleid, plannen en afspraken.Zie ook de flyer over prestatieafspraken

Huren met Energie

Huren met Energie

De afgelopen jaren gingen wooncorporaties intensief aan de slag met het verduurzamen van de woningvoorraad. Veel corporaties kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie. In december 2017 is het programma gestopt.

Huren met Energie gaf drie jaar lang ondersteuning aan woningcorporaties. Onder meer door inzet van EnergieAmbassadeurs, die corporaties hielpen bij hun duurzaamheidvraagstukken, het organiseren van bijeenkomsten en trainingen en het publiceren van goede voorbeelden, ervaringen en inzichten en mooie resultaten en tools. De inhoudelijke lessen uit het programma en een overzicht van relevante inzichten en ontwikkelingen publiceerden we eerder in het inspiratiemagazine Naar CO2-neutraal in 2050. De belangrijkste resultaten van Huren met Energie delen we in de eindrapportage (binnenkort online) . Daarin en op deze website komen ook corporaties aan het woord over hun ervaringen op weg naar een CO2-neutrale toekomst.

Het team van Huren met Energie werkte de afgelopen jaren met zeer veel plezier aan het programma. We blijven dat doen, via andere wegen. Want de energietransitie is immers pas net van start.

Klik hier voor informatie over de activiteiten van Platform31 op het gebied van Energie en Duurzaamheid. Of stuur voor meer informatie een e-mail naar Anouk.Corel@platform31.nl

Waar kunt u Huren met Energie voor inzetten

Goede expertise is een must. Vandaar dat onze ervaren EnergieAmbassadeurs klaar staan u te ondersteunen bij het opzetten, aanscherpen, implementeren en uitvoeren van uw energie- en woonlastenbeleid: Peter Hopmans, Charlie Kock, Peter Linders, Jeffrey Mennen en Emirto Rienhart.

Over de EnergieAmbassadeursVolg Huren met Energie op twitter

Huren met Energie op YouTube
Huren met Energie op YouTube