Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Anouk Corèl

Anouk Corèl

Senior projectleider

06 83 17 14 95


Agenda

Expertsessies CO2-neutraal

Datum start dinsdag 11 juli 2017
Tijd 09.30 – 13.00 uur
Locatie Aedes, Den Haag
Prijs deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend

Platform31, Aedes en Groene Huisvesters nodigen u uit voor de bijeenkomst De warmtesprong op donderdag 22 juni 2017. Tijdens het project Warmtesprong brengt Platform31 samen met corporaties en gemeenten de vraagzijde van warmte beter in beeld. Wat zijn risico’s en randvoorwaarden? Hoe ziet de businesscase eruit? Onder welke condities draagt een warmtenet bij aan de route naar energieneutraal? Welke actoren spelen een rol? Op basis van concrete casussen van deelnemende corporaties gaan we in op deze vragen en ontwikkelen we werkwijzen en middelen die partijen kunnen gebruiken bij de overweging wel of niet over te gaan op een aansluiting op een warmtenet. Tijdens de Bijeenkomst Warmtesprong delen we de resultaten met u.

Meer informatie en aanmelden


Masterclasses Circulair aanbesteden

Datum start donderdag 14 september 2017
Tijd 13.00 – 17.00 uur
Locatie n.t.b.
Prijs deelname aan de vijf masterclasses kost 3.000 euro exclusief btw. Partners van Platform31 en Aedes krijgen korting en betalen 2.500 euro exclusief btw.

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee.

De masterclasses zijn bedoeld voor corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten die nu of op termijn concreet aan de slag willen met circulair aanbesteden. Op basis van een concrete casus; de (te ontwikkelen) wijk Lincoln Park in Haarlemmermeer, behandelen we tijdens de masterclasses diverse vraagstukken rond circulair aanbesteden. U kunt hiervoor uw eigen vraagstukken aandragen. Tijdens het hele traject wordt u begeleid en geïnspireerd door Platform31 en deskundigen op dit gebied, zoals Metabolic, SGS Search en AT Lawyers.

Meer informatie en aanmelden


Werksessie 'In stappen naar CO2-neutraal'

Datum woensdag 20 september 2017
Tijd 13.00 – 16.30 uur
Locatie Aedes, Den Haag

Groene Huisvesters richten zich op no-regret maatregelen om in stappen te komen tot CO2 neutraal. Graag delen zij hun ervaring met grote en kleine maatregelen en hoe deze passen in het toekomstplaatje. De techniek, de afwegingen, de betrokkenheid van bewoners en de kansen uit de markt als het gaat om ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap worden behandeld maar ook circulaire aanpakken en hergebruik van sloopmateriaal komen aan bod. De werksessie biedt handvatten om in de eigen praktijk afwegingen te maken en de juiste stappen te kiezen.

Meer informatie en aanmelden


Werksessie 'Samen met bewoners'

Datum woensdag 18 oktober 2017
Tijd 13.00 – 16.30 uur
Locatie Aedes, Den Haag

Tijdens deze werksessie delen Groene Huisvesters het beleid om bewoners ruimte te geven voor energiebesparing en duurzame opwekking. Daarnaast zoomen we in op kansrijke aanpakken van energiecoaches tot energieapp’s en deelt de Woonbond zijn aanpak.

Meer informatie en aanmelden


Excursie NOM hoogbouw Mitros

Datum woensdag 22 november 2017
Tijd 10.00 – 14.00 uur
Locatie Mitros, Utrecht

Groene Huisvesters nodigt je uit deel te nemen aan een excursie naar een Nul op de Meter renovatie in de flats in Utrecht door Mitros. Tijdens deze excursie bezoek je een appartement en deelt het projectteam van Mitros de aanpak en ervaring, de samenwerking met bewoners en de toepasbaarheid in andere flatgebouwen. Daarnaast ga je aan de slag met de businesscase van NOM Hoogbouw in een Masterclass NOM gegeven door de Stroomversnelling.

Meer informatie en aanmelden

Contact

Anouk Corèl

Anouk Corèl

Senior projectleider

06 83 17 14 95

Meld uw bijeenkomst

Ook een relevante bijeenkomst hier vermelden? Mail ons!