Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Agenda

Inspiratiesessie duurzame corporaties

Datum in overleg
Duur 2,5 uur
Prijs kosteloos

Uw woningcorporatie werkt intensief aan de realisatie van energiebesparende maatregelen, gebaseerd op de afspraak ‘Label B in 2020’. Tegelijkertijd zoekt u naar manieren waarop u de ‘nieuwe’ duurzaamheid ‘CO2 neutraal 2050 in uw bedrijfsplannen en Strategisch Vastgoed Beleid (SVB) kunt opnemen en concretiseren. De inspiratiesessie van Huren met Energie biedt richting.

De inspiratiesessie wordt gehouden met het management en andere stakeholder van uw organisatie (6 – 12 personen). De sessie duurt 2,5 uur en wordt kosteloos aangeboden door uw energieambassadeur van Huren met Energie.

Meer informatie en aanmelden


Kennissessies; routekaart naar CO2-neutraal in 2050

Datum start woensdag 13 september 2017
Locatie diverse locaties

In de Woonagenda 2017-2021 zijn afspraken vastgelegd over het verduurzamen van onze woningen. Iedere corporatie heeft in 2018 een eigen plan van aanpak gemaakt met eenzelfde doel: in 2050 zijn alle woningen CO2-neutraal. Aedes biedt u ondersteuning bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling. Duurzaamheid is daarom ook een thema in de Vernieuwingsagenda.

Meer informatie en aanmelden


Masterclasses Circulair aanbesteden

Datum start donderdag 14 september 2017
Tijd 13.00 – 17.00 uur
Locatie n.t.b.
Prijs deelname aan de vijf masterclasses kost 3.000 euro exclusief btw. Partners van Platform31 en Aedes krijgen korting en betalen 2.500 euro exclusief btw.

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee.

De masterclasses zijn bedoeld voor corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten die nu of op termijn concreet aan de slag willen met circulair aanbesteden. Op basis van een concrete casus; de (te ontwikkelen) wijk Lincoln Park in Haarlemmermeer, behandelen we tijdens de masterclasses diverse vraagstukken rond circulair aanbesteden. U kunt hiervoor uw eigen vraagstukken aandragen. Tijdens het hele traject wordt u begeleid en geïnspireerd door Platform31 en deskundigen op dit gebied, zoals Metabolic, SGS Search en AT Lawyers.

Meer informatie en aanmelden


Festival 'Op weg naar CO2-neutraal'

Datum woensdag 8 november 2017
Tijd 12.00 – 18.00 uur
Locatie Metaal Kathedraal: Rijksstraatweg 20, 3545 NA Utrecht

“Hoe maken we de vervolgstap van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050?” Het Festival ‘Op weg naar CO2-neutraal’ geeft u de mooiste voorbeelden en actuele kennis op dit gebied. Corporaties werken hard aan het aanpakken van de grote duurzaamheidsopgaven. Daarvan zijn al heel veel mooie resultaten en voorbeelden. En dat vieren we! Op woensdag 8 november tijdens het Festival ‘Op weg naar CO2-neutraal’.

Meer informatie en aanmelden


Excursie NOM hoogbouw Mitros

Datum woensdag 22 november 2017
Tijd 10.00 – 14.00 uur
Locatie Mitros, Utrecht

Groene Huisvesters nodigt je uit deel te nemen aan een excursie naar een Nul op de Meter renovatie in de flats in Utrecht door Mitros. Tijdens deze excursie bezoek je een appartement en deelt het projectteam van Mitros de aanpak en ervaring, de samenwerking met bewoners en de toepasbaarheid in andere flatgebouwen. Daarnaast ga je aan de slag met de businesscase van NOM Hoogbouw in een Masterclass NOM gegeven door de Stroomversnelling.

Meer informatie en aanmelden


Werksessie 'Samen met bewoners'

Datum woensdag 23 november 2017
Tijd 09.00 – 17.00 uur
Locatie Aedes, Den Haag

Tijdens deze werksessie delen Groene Huisvesters het beleid om bewoners ruimte te geven voor energiebesparing en duurzame opwekking. Daarnaast zoomen we in op kansrijke aanpakken van energiecoaches tot energieapp’s en deelt de Woonbond zijn aanpak.

Meer informatie en aanmelden


Meld uw bijeenkomst

Ook een relevante bijeenkomst hier vermelden? Mail ons!