Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


KennisdossiersLater verschijnen nog volgende kennisdossiers op de thema’s:

  • Labelrenovaties en NOM
  • Opdrachtgeverschap
  • Uitfasering open toestellen
  • Energie- en voorraadbeleid
  • Rol huurders
  • Warmteopwekkers