Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Kennisdossier Communicatie en participatie

Het is steeds moeilijker om voldoende instemming van huurders (70 procent) te krijgen bij projectmatige renovatie of sloop/nieuwbouw. Dit wordt veroorzaakt door kritische huurders die de beschikking hebben over alle informatie die op internet, vaak tegenstrijdig, wordt aangeboden.

De huurder vraagt zich af wat het voordeel van de ingreep voor hem is. En tot slot: kunnen negatieve ervaringen uit het verleden een rol spelen?

In dit kennisdossier van Huren met Energie geven we op hoofdlijnen uitleg aan de hand van instrumenten en activiteiten waarmee u per project een communicatie/participatie-aanpak kunt samenstellen. De meeste informatie in dit dossier vindt u terug in de Toolkit bewonerscommunicatie bij duurzame woningverbetering.

De participatieladder

De begrippen ‘communicatie’ en ‘participatie’ blijken in de praktijk van planvorming bij woningverbetering nogal door elkaar te lopen. In theorie is er een duidelijk onderscheid. Participatie is de mate waarin de corporatie de huurders invloed geeft. Communicatie is het uitwisselen van informatie.

Bewonerscommunicatie

Eén van de vuistregels van bewonerscommunicatie- en participatie: hoe complexer de ingreep, des te interactiever en persoonlijker de communicatie met de bewoners moet zijn. De essentie van communicatie zit niet alleen in de middelen of techniek, maar ook in de houding/betrouwbaarheid van de afzender. Bij directe communicatie zijn eigenschappen als invoelingsvermogen, verbeeldingskracht, tact en humor van groot belang. Bent u in staat en bereid om te luisteren naar wat de huurder te vertellen heeft? Kunt u de boodschap die u wilt overbrengen vertalen in de woorden, beelden en emotie van de huurders? Is de organisatie daar ook toe in staat?

Sturen op emoties

De belangrijkste reden waarom woningcorporaties investeren in communicatie en participatie is omdat 70 procent van de deelnemers uit een project bestaan uit huurders. In de kern is het daarmee een marketingaanpak en moeten alle elementen daarvoor in de instrumenten en activiteiten terugkomen: herkenbaar personeel, free publicity, gedrukte media, communicatie via de ether en het internet.

Informatiebehoefte

Om een passende communicatiestrategie te maken is het nodig om informatie te verzamelen over de huurders, straat, buurt en de plannen met de woningen die worden aangepakt.

Ontwikkelen van een communicatie strategie

Kies een samenhangende communicatiestrategie waarbij de instrumenten, activiteiten en communicatiemiddelen elkaar versterken. U kunt verschillende strategieën ontwikkelen voor de verschillende fasen van het project: verzamelen gegevens, diagnose gegevens en bepalen communicatiestrategie, kiezen van instrumenten en boodschappen, uitwerken van activiteiten, monitoren behoeften en evalueren.

Energiebesparing door gedragsverandering

Met communicatie is het ook mogelijk om huurders meer bewust te maken van hun energieverbruik- en gedrag. Huurders die aan de slag gaan met energiemaatregelen, verhogen het rendement van energiemaatregelen in de woning. Deze bewustwording kan onderdeel van de communicatiestrategie zijn en kan tot maximaal 15 procent extra besparing opleveren.