Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Best practices: Duurzaamheid in de prestatieafspraken

Veranker duurzaamheidsambities in de prestatie-afspraken, dan leiden deze ambities sneller tot een succesvol resultaat. Drie ‘best practices’ (uit Utrecht, Dronten en Eindhoven) ondersteunen u bij het opzetten van prestatieafspraken waarin ecologische duurzaamheid een goede plek heeft. De drie genoemde gemeenten hebben concrete afspraken gemaakt met corporaties.

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is een voorbeeld van een gemeente die de corporatie via de prestatieafspraken heeft aangezet tot snellere stappen in de verduurzaming. Utrecht heeft hoge ambities als het gaat om energiebesparing. In 2030 wil de stad klimaatneutraal zijn. Gemeente Utrecht is ook Hoogspringers-stad. Dit betekent dat Utrecht voorop loopt op gebied van (de voorbereidingen op grootschalig toepassen van) Nul-op-de-Meter-renovaties. Woningcorporatie Portaal is landelijk koploper, met projecten in onder andere Soesterberg en Maarssenbroek. Corporatie Mitros heeft een uitvraag aan de markt gedaan voor Nul-op-de-meter renovatie van een portiek-etageflat in Overvecht (‘flatmettoekomst’). De gemeente Utrecht heeft er in de prestatieafspraken een schepje bovenop gedaan en ook de wat minder ambitieuze corporaties aangezet tot energiebesparende maatregelen.

Iedere corporatie heeft apart met de gemeente afspraken gemaakt. Hierin is het einddoel aangegeven en zijn zeer concrete en ambitieuze afspraken gemaakt over het gemiddelde label in 2020, NOM-renovaties, stimulering van energiebewust gedrag bij huurders, het opwekken van duurzame energie en eventueel over stadsverwarming..

Lees de prestatieafspraken van Mitros, Portaal en SSH.

Gemeente Dronten

Dat ambitieuze prestatieafspraken tot resultaat leiden, laten de gemeenten Dronten en woningcorporatie OFW zien. Zowel OFW als de gemeente Dronten hebben duurzaamheid al lange tijd hoog in het vaandel staan. OFW staat landelijk bekend als een voorloper op het gebied van duurzaamheid en aandacht voor energiebesparing om zo de woonlasten van de huurder te beperken. Al in de prestatieafspraken van 2012 is opgenomen dat de gemeente Dronten een klimaatplan gaat opstellen waarin staat aan welke ‘touwtjes’ de gemeente moet trekken om een klimaatneutrale gemeente te worden, en hoe de gemeente dit kan monitoren. Inmiddels heeft ook corporatie OFW een stappenplan richting energieneutraal in 2050 opgesteld. De corporatie hanteert daarvoor onder andere een NOM-jas (een bouwkundige schil die de woningen voorbereidt op helemaal Nul-op-de-meter) en het ‘in-een-keer-goed-principe’. Op 22 maart 2016 won OFW de Duurzaam Bouwen Award voor de meest duurzame woningcorporatie.

Lees hier de prestatieafspraken van gemeente Dronten.

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft, samen met de vijf woningcorporaties die bezit hebben in de gemeente, prestatieafspraken opgesteld voor het jaar 2015.

Deze prestatieafspraken zijn SMART en helder geformuleerd en starten vanuit een contextomschrijving. Ze geven aan op welke 3 dimensies ze focussen: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Per dimensie zijn verschillende resultaten benoemd en per resultaat is een trekker – niet enkel de organisatie, maar ook een persoon – benoemd die er op toeziet dat het resultaat wordt gehaald. Erg sterk is de vermelding van de concrete acties die iedere organisatie (zowel de corporaties als de gemeente) gaat uitvoeren om het resultaat te bereiken.

Daarnaast spreken de partijen met elkaar af dat ze gezamenlijk de gemeentelijke woonvisie opstellen. De prestatieafspraken zijn daardoor niet enkel duidelijk geformuleerd, maar weerspiegelen ook een grote wederkerigheid.

Een onderdeel van de prestatieafspraken in Eindhoven gaat over duurzaamheid. De ambitie is om de bevolking van Eindhoven bekend te maken met de technische innovaties die in de stad aanwezig zijn. Daarvoor volgen de partijen de ‘The Natural Step’-methode (www.thenaturalstep.nl).
Daarnaast richten ze zich op de thema’s energiecoöperatie, duurzaamheid bij nieuwbouw en duurzaamheid in de buurt. Ook wordt geëxperimenteerd met het programma Stroomversnelling.

Lees hier de prestatieafspraken van gemeente Eindhoven.