Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Bewonerscommunicatie

Eén van de vuistregels van bewonerscommunicatie- en participatie: hoe complexer de ingreep, des te interactiever en persoonlijker de communicatie met de bewoners moet zijn. De essentie van communicatie zit niet alleen in de middelen of techniek, maar ook in de houding/betrouwbaarheid van de afzender.

Bij directe communicatie zijn eigenschappen als invoelingsvermogen, verbeeldingskracht, tact en humor van groot belang. Bent u in staat en bereid om te luisteren naar wat de huurder te vertellen heeft? Kunt u de boodschap die u wilt overbrengen vertalen in de woorden, beelden en emotie van de huurders? Is de organisatie daar ook toe in staat?

In plaats van technische termen wordt tegenwoordig naar voel-factoren gezocht, zoals meer comfort, keuze in interieur of een verbeterde algemene woonbeleving. Enthousiasme is besmettelijk en de non-verbale communicatie geeft de doorslag.

De belangrijkste winst van intensieve communicatie en participatie is:

 • Draagvlak en acceptatie voor het project;
 • Extra energiebesparing door bewustwording en gedragsbeïnvloeding;
 • Positieve uitstraling van het project in de omgeving (zien eten, doet eten);
 • Enthousiaste huurders kunnen helpen andere huurders te overtuigen;
 • Vlot lopend project, omdat de huurders meewerken aan de uitvoering;
 • Blijvende betrokkenheid van de huurders met het project en elkaar.

Communicatie vraagt om maatwerk en dat is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Het karakter van de buurt;
 • Leeftijd, gezinssamenstelling, opleiding en leefstijl;
 • Omvang en complexiteit van de ingreep;
 • Wel of geen huurverhoging en bij nul-op-de-meter-renovaties de Energie Prestatie Vergoeding (EPV);
 • Het percentage huurders dat na de renovatie terugkeert;
 • De relatie tussen huurder en corporatie;
 • De reputatie van de corporatie.