Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Energiebesparing door gedragsverandering

Met communicatie is het ook mogelijk om huurders meer bewust te maken van hun energieverbruik- en gedrag. Huurders die aan de slag gaan met energiemaatregelen, verhogen het rendement van energiemaatregelen in de woning. Deze bewustwording kan onderdeel van de communicatiestrategie zijn en kan tot maximaal 15 procent extra besparing opleveren.

Energie besparen in woningen is voor veel bewoners vaak (nog) een negatief en oninteressant onderwerp. Om dit beeld te veranderen moeten gedragsveranderingsprojecten in elk geval leuk, aantrekkelijk en interessant zijn. Projecten gericht op gedragsverandering voldoen aan deze voorwaarde als de deelnemers ontdekken dat het leuk en spannend is en er geen investering nodig is om energie te besparen door gedragsverandering. Meer hierover leest u in het IVAM Eindrapport evaluatie krachtwijken (pdf).

Het draagt direct bij aan draagvlak door het toegenomen bewustzijn van de huurders voor energiebesparing. Het verhoogt daarmee het rendement van de maatregelen die door de woningcorporatie zijn getroffen. Het is vrij eenvoudig een project te starten naar het voorbeeld dat staat beschreven in de handleiding energiebesparing door gedragsverandering (pdf) van AgentschapNL.

Het besparingspotentieel is 10-15 procent als drie instrumenten samen worden ingezet:

  1. Het stellen van een besparingsdoel met een afspraak / contract met premie, gekoppeld aan een wedstrijd of weddenschap: inzet van burgemeester, wethouder of andere bekende Nederlander.
  2. Persoonlijk energieadvies in eigen woning
  3. Feedback een of twee keer per maand in het stookseizoen, waar mogelijk vergezeld van informatie over energiegebruik van wijk en buren;

Ondersteunend aan de activiteiten zijn infrastructurele voorzieningen, zoals een website of links naar websites of andere voorzieningen die bewoners kunnen helpen met en informeren over energiebesparing. Via de website worden adviezen via email over simpele energiemaatregelen in en aan de woning gegeven. Dit gebeurt bij voorkeur door dezelfde energiecoach die ook in de wijk zichtbaar is en feedback kan geven op gedrag.

Energiemanagement systemen

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden door de komst van de slimme meters en diverse app’s die het verbruik direct kunnen weergeven en de feedback mogelijkheden vergroten en vergemakkelijken. Vaak zijn wel investeringen in abonnementen en de app nodig. Dit is voor de gemiddelde huurder nog wel een drempel. Op de site van milieucentraal is alle informatie te vinden over de verschillende mogelijkheden van energieverbruiksmanagers.