Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Sturen op emoties

De belangrijkste reden waarom woningcorporaties investeren in communicatie en participatie is omdat 70 procent van de deelnemers uit een project bestaan uit huurders. In de kern is het daarmee een marketingaanpak en moeten alle elementen daarvoor in de instrumenten en activiteiten terugkomen: herkenbaar personeel, free publicity, gedrukte media, communicatie via de ether en het internet.

Permissie marketing

In de huidige snelle tijd bereikt u mensen vooral met een zo persoonlijk mogelijke benadering. Zorg dat u iedereen kent, zodat u kunt anticiperen op persoonlijk niveau, ook bij groepsbijeenkomsten. Hoe persoonlijker, des te groter de kans op succes. Aandacht maakt alles mooier. Dit is een vorm van permissiemarketing, waarbij het de bedoeling is om een relatie op te bouwen die bestaat uit geven en nemen. Dit in tegenstelling tot interruptie marketing waarbij snelle verkoop voorop staat. Permissiemarketing staat hoog op de participatie ladder.

Emoties

Veel communicatie gaat uit van het rationeel benaderen en beslissen van de huurder. Hoewel de indruk bestaat dat mensen hun beslissingen beredeneren, is dit meestal niet het geval. Alle beslissingen worden in het oerbrein of vanuit emotie genomen. Deze beslissing wordt vervolgens gerationaliseerd. Het is daarom vooral belangrijk om mensen in hun emotie te raken en ze snel te bereiken in plaats van veel feitelijke informatie te leveren.

Roos van Leary

Gedrag lokt gedrag uit. Timothy Leary heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de patronen van gedragsbeïnvloeding. Hij bracht de neiging van de mens om aanvullend te reageren in kaart en vond twee principes die hij vorm gaf in de ‘roos van Leary’:

  • Symmetrie principe: streven naar eigen belang lokt datzelfde gedrag bij de ander uit. Streven naar gezamenlijk belang en leidt ook tot hetzelfde coöperatieve gedrag bij de ander. Wanneer mensen het eigen belang voorop zetten, stellen zij zich vrij zakelijk op en zijn niet primair gericht op samenwerken. Wanneer mensen het gezamenlijk belang voorop stellen, hebben zij een mensgerichte en vaak vriendelijke benadering.
  • Complementariteitsprincipe: leiden (boven-gedrag) lokt volgen (onder-gedrag) uit, en omgekeerd

Inzicht in deze principes biedt de mogelijkheid om via het eigen gedrag het gedrag van de ander te beïnvloeden.