Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Kennisdossier Warmtenetten

Energieneutrale woning: diverse routes

Naast het aanleggen van warmtenetten zijn er meerdere manieren om een woning te verduurzamen. In dit artikel beschrijven we enkele routes die leiden tot energieneutrale woningen: groengas en synthetisch gas, all-electric, houtpelletketel, warmtenet met duurzame warmtebron en hybride oplossingen.

Duurzame warmtenetten

Hoe werkt een warmtenet? Wanneer is deze duurzaam? Welke items spelen een rol in de businesscase? En wat zijn kansen en risico’s? In dit artikel leest u er meer over.

Strategiekaart Aardgasloze wijken

In de EnergieAgenda geeft minister Kamp aan hoe het kabinet gaat sturen op een energieneutraal Nederland in 2050. Om grip te krijgen op deze energietransitie voor de gebouwde omgeving is inzicht nodig: in de alternatieven voor aardgas, in de eigen vastgoedvoorraad en in strategieën die nodig zijn voor beleidsontwikkelingen in de aanloop naar aardgasloze wijken. Tijdens de startbijeenkomst Experiment warmtesprong gaf Bureau Overmorgen uitleg over de Strategiekaart Aardgasloze wijken.

De kansen van geothermie

De warmte uit warmtenetten is veelal afkomstig uit afvalverbrandingsinstallaties en fossiele energiecentrales. Dit is niet geheel duurzaam. Geothermie is dat wel. Wat is geothermie? Hoe kan je een project starten? En hoe ziet de businesscase eruit?