Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Onderzoek: Kosten en baten van energie renovatieprojecten

17 april 2016

Er zijn twijfels over de kosteneffectiviteit van energierenovaties van huurwoningen, en dan speciaal voor ingrijpende renovaties als ‘Nul op de meter’. Uit onderzoek in opdracht van de VNG blijkt echter dat energie renovatieprojecten wel degelijk rendabel zijn voor alle betrokkenen. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau IVAM en Planmaat.

Resultaten

  • Woningcorporaties en gemeenten zien vooral een verbetering van de leefomgeving en het woonklimaat, en dat energierenovatie ook rendabel is.
  • Bewoners zien de energierekening lager uitvallen en comfort toenemen.
  • Het Rijk ziet de belastinginkomsten toenemen doordat de inkomensbelasting van de uitvoerders van het renovatieproject hoger uitvallen dan de lagere inkomsten uit de energiebelasting.

Aanbeveling

De VNG beveelt aan dat partijen die profijt hebben van energie renovatieprojecten, deze meerwaarde gezamenlijk inzetten om nieuwe projecten met een hoge energieambitie te ondersteunen (zoals Nul-op-de-meter) .

De VNG raad ook aan om energiemaatregelen als middel te gebruiken voor andere beleidsterreinen. Zo kunnen meer projecten worden gerealiseerd. Daardoor komen de ambities uit het Energie Akkoord, maar ook van andere beleidsterreinen, eerder binnen bereik.Volg Huren met Energie op twitter