Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Aandacht voor circulair aanbesteden

De eerste stappen naar een circulaire woningvoorraad zijn gezet. Vorige maand presenteerde Platform31 de eerste inzichten en ervaringen in dit rapport. Steeds meer partijen zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan. Maar hoe doet u een goede aanvraag met oog op circulariteit? In de masterclasses circulair aanbesteden krijgt u de juiste kennis, inzichten en handvatten mee.

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. De masterclasses zijn bedoeld voor corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten die nu of op termijn concreet aan de slag willen met circulair aanbesteden. Op basis van een concrete casus; de (te ontwikkelen) wijk Lincoln Park in Haarlemmermeer, behandelen we tijdens de masterclasses diverse vraagstukken rond circulair aanbesteden. U kunt hiervoor uw eigen vraagstukken aandragen. Tijdens het hele traject wordt u begeleid en geïnspireerd door Platform31 en deskundigen op dit gebied, zoals Metabolic, SGS Search en AT Lawyers.

De masterclass start op 14 september en bestaat uit vier fases, met in totaal vijf dagdelen. We ontwikkelen een visie op circulariteit en werken we aan de vormgeving van specifieke ambities en aanbestedingsprocedures. In de laatste fase gaan we dieper in op de mogelijke maatregelen die hiervoor nodig zijn.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie over de invulling van de masterclasses. Aanmelden kan uiterlijk tot 5 september bij:Volg Huren met Energie op twitter