Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Aedes neemt CO2-neutraliteit op in langetermijnvisie

21 april 2016

Aedes heeft CO2-neutraliteit opgenomen in haar langetermijnvisie. ‘Het is een van de grote maatschappelijke uitdagingen: een betaalbare, duurzame en beheersbare energievoorziening. Corporaties nemen de handschoen op om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren’ staat in de ‘Langetermijnvisie 2016-2021: Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners’.

Aedes wil vooral ‘meer doen tegen minder kosten’, zo staat in de Langetermijnvisie. ‘Corporaties kunnen nog meer investeren in duurzaamheid als huurders meer huur betalen in ruil voor lagere energielasten. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de woonlasten voor onze bewoners dalen en corporaties kunnen meer energiebesparing realiseren. We streven naar een CO2-neutrale woningvoorraad. We zullen de onnodige warmtevraag van woningen zoveel mogelijk beperken. De resterende energievraag willen we stapsgewijs duurzaam invullen. Dat doen we niet allemaal zelf, dat kan op de woning maar ook buiten de woning om. Hiermee reikt onze ambitie op termijn dus verder dan de bestaande afspraken en kaders. Wij kiezen voor een actieve rol, stimuleren elkaar daarin en spreken elkaar erop aan’.

De langetermijnvisie van Aedes is tot stand gekomen na een intensief traject met leden en gesprekken met onder meer de Woonbond, VNG en wetenschappelijke bureaus. De leden en het Algemeen Bestuur van Aedes hebben ingestemd met de visie.Volg Huren met Energie op twitter