Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

‘Betaalbaarheid is het vertrekpunt’

11 april 2016

Woningstichting SWZ in Zwolle wil in 2040 energieneutraal zijn. ‘Onze missie is: betaalbare woningen realiseren. Energieprestaties zijn een middel’ volgens Monique Boeijen, directeur-bestuurder.

Bijzonder aan jullie aanpak is dat de EnergieIndex van jullie woningvoorraad fors is verbeterd, maar bovenal dat jullie in 2040 energieneutraal willen zijn. Waarom vindt SWZ dit belangrijk?
‘Onze missie is betaalbare woningen realiseren. Energieprestaties spelen daar een belangrijke rol in. Verlaging van woonlasten door verduurzaming is niet eenvoudig te bereiken. We hebben dan ook een stip op de horizon gezet: energieneutraal in 2040, en daarop kunnen we nu sturen. Het gaat dus niet om dat we nu energieneutraliteit bereiken, maar dat de stappen die we nemen binnen deze route vallen’.

SWZ heeft een routekaart opgesteld naar Energieneutraal in 2040. Welke opgaven en stappen bevat deze routekaart?
‘We werken via de Trias Energetica: verduurzaming door schilisolatie, het gebruik van duurzame energie en het gebruik van duurzame installaties. In de routekaart hebben we ons bezit onderverdeeld in verschillende productgroepen. Per productgroep hebben we bepaald wat nodig is om de woningen naar energieneutraal te brengen, de stappen gedefinieerd naar het doel, en wat we per stap moeten doen. Per productgroep is een kostenraming opgenomen. Sommige stappen kunnen nu al gezet worden. Voor de andere stappen is bepaald wat hiervoor in de toekomst nodig is. Zo zijn bepaalde investeringen – zoals een warmtepomp – nog niet overal rendabel, maar in de toekomst wellicht wel. Nu willen we alle woningen naar minimaal label C brengen’.

Jullie willen jullie bezit via no-regret naar Energieneutraal in 2040 brengen. Wat verstaat SWZ onder no-regret?
‘No regret betekent dat woningen in stappen naar energieneutraal worden gerenoveerd, zonder desinvesteringen te doen. Dit betekent dat we bij renovaties bijvoorbeeld een extra dakisolatiepakket toepassen, zodat de schil alvast goed geïsoleerd is. Het kan ook betekenen dat we er bij de kozijnen rekening mee houden dat er op termijn driedubbel glas in kan komen’.

Heeft het proces van prestatieafspraken nog een rol gespeeld bij het formuleren van de ambities en het opstellen van de routekaart?
‘De ambities van SWZ zijn opgenomen in de prestatieafspraken. Alle drie de corporaties in Zwolle hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeente Zwolle en de huurdersorganisatie hebben geen rol gespeeld bij het verhogen van het ambitieniveau. Die drive kwam vanuit de corporaties zelf. De gemeente en huurdersorganisaties onderschrijven deze doelstelling. ‘De huurdersorganisatie zit op het spoor van betaalbaarheid, daar vragen ze continu aandacht voor. Het gaat hen om comfortabel wonen. De energiemaatregelen hebben daar een aandeel in, zeggen ze zelf ook’. De Stook-je-Rijk award is een mooie beloning voor onze samenwerking’*.

[*] SWZ won eind 2015 de Stook-je-rijk award voor beste corporatie die de grootste energieprestatie heeft geleverd. Gemeente Zwolle kreeg een trofee voor beste samenwerking tussen huurders, corporaties en gemeente.Volg Huren met Energie op twitter