Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

BIK Challenge

Opdrachtgevers dagen consortia uit om de energiezuinigste woningrenovatie te realiseren

23 februari 2016

De Kamer van Koophandel organiseert samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl een unieke pressure cooker rond energiezuinige woningrenovatie. Woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren in Noord-Holland dagen consortia tijdens deze BIK Challenge, die start op 31 maart en eindigt op 12 oktober, uit om met dé oplossing te komen om hun woningcomplex zo energiezuinig mogelijk te renoveren. Doel: in korte tijd sterke business cases genereren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, de lat hoog te leggen en keten-geïntegreerde samenwerking te stimuleren.

BIK Challenge
BIK Challenge

Om de doelstellingen van het in 2014 gesloten Energieakkoord te behalen liggen er grote uitdagingen voor de gehele bouwkolom. Op het gebied van verduurzaming, maar ook op het vlak van economische ontwikkeling. Innovatieve technische oplossingen en keten-geïntegreerde samenwerking tussen ondernemers en opdrachtgevers zijn meer dan ooit noodzakelijk.

Daarom organiseren de Kamer van Koophandel, Huren met Energie en Bouwketens.nl de BIK Challenge, waarbij voor een energiezuinig te renoveren complex van een woningcorporatie een aanbod moet worden ontwikkeld met minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger. Dat kan een nul-op-de-meter, energieneutraal of een beter-op-de-meter (label A/energie-index <1,2 o.b.v. Nader Voorschrift) aanbod zijn. Hierbij staat regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren centraal. Een unieke kans voor consortia om op basis van een concrete business case tot een sterk aanbod te komen, en een unieke kans voor woningcorporaties en vastgoedeigenaren om in korte tijd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hun (oudere) woningvoorraad zeer energiezuinig te krijgen.

De BIK Challenge start op donderdag 31 maart met een voorlichtingsbijeenkomst bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Aanbieders krijgen vervolgens de kans om met ketenpartners een consortium te vormen om in 5 maanden tijd in een pressure cooker het aantrekkelijkste en energiezuinigste aanbod te ontwikkelen voor één van de opdrachtgevers. Daarbij krijgen zij ondersteuning van een ervaren procesbegeleider en vakspecialisten, grotendeels gefinancierd vanuit het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) van de Kamer van Koophandel. Op woensdag 12 oktober presenteren de consortia op de slotbijeenkomst hun aanbod aan de de deelnemers en opdrachtgevers

Wat levert het voor wie op?

  • Ondernemers krijgen de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.
  • Ze kunnen een optimaal consortium vormen en nieuwe kennis binnenhalen voor de gestelde opgave.
  • Ze leren, met elkaar, integrale en innovatieve oplossingen uit te werken.
  • Ze maken een goede business case en een mooi aanbod, wat de kans vergroot om de renovatieopdracht binnen te halen!
  • Woningcorporaties en vastgoedeigenaren krijgen in korte tijd inzicht in de mogelijkheden om hun (oudere) woningvoorraad zeer energiezuinig te krijgen.
  • Ze krijgen business cases waarin oplossingen, kosten/opbrengsten en waarden als comfort en woonplezier voor de bewoners zijn opgenomen. Prestatiegerichte onderhoudsbegrotingen kunnen deel uitmaken van het resultaat.
  • Ze krijgen inzicht in waardevolle, inspirerende en overtuigende aanpakken om hun ingebrachte woningcomplex daadwerkelijk op een hoog energiezuinig niveau te krijgen zonder verplichting tot afname.
  • Alle partijen maken kennis met regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren en hoe dit voorwaarden schept voor succes.

Interesse?

Meld u aan bij Mechteld Bakkeren (Mechteld.Bakkeren@kvk.nl) of kijk voor meer informatie op www.bouwenaanketensamenwerking.nl.

Over BIK

BIK staat voor Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. Vanuit dit project ondersteunen de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen.

Contact


Volg Huren met Energie op twitter