Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

BIK Challenge verlost consortia van koudwatervrees

Bij bouw en renovatie zouden woningcorporaties meer de regierol moeten nemen. Zeker nu er een enorme opgave ligt voor het energetisch verduurzamen van bestaande bouw. De aanpak daarvan is voor veel corporaties nog een sprong in het diepe. Daarom organiseerden de Kamer van Koophandel met Huren met Energie en Bouwketens.nl een BIK Challenge rond energiezuinige woningrenovatie. Tijdens de slotbijeenkomst op 12 oktober presenteerden de deelnemende consortia hun voorstel, aanpak en business case.

Dé grote uitdaging tijdens de BIK Challenge is het ontwikkelen van een nul-op-de-meter-, energieneutraal-, of een beter-op-de-meter-aanbod voor de renovatieopgave van woningcorporaties. Maar liefst zeventig deelnemers gingen die uitdaging aan. De consortia werden gevormd door onder andere aannemers, installateurs, architecten, producenten en specialisten op het gebied van bewonersparticipatie en BIM.

Tool BIK Challenge business case

De lat lag hoog voor de deelnemende consortia: ketenpartners onderzochten niet alleen waar duurzame maatregelen mogelijk zijn en hoe ze bewoners in dit traject tevreden kunnen houden of krijgen, ook de mogelijkheid van opschaling van energiezuinige renovaties werden meegenomen in het aanbod. De consortia ontwikkelden meerdere scenario’s en rekenden hun beste voorstel door met de speciaal voor dit project ontwikkelde ‘Tool BIK Challenge business case’. Hiermee konden woningcorporaties alle plannen goed met elkaar vergelijken.

Regisserend opdrachtgeverschap

Belangrijke uitgangspunten tijdens de BIK Challenge waren regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren. In een open dialoog met managers, projectleiders en medewerkers bewonerscommunicatie van de woningcorporaties bedachten de consortia hun oplossingsscenario’s. Extra moeilijkheidsgraad was overigens dat de deelnemers bereidheid moesten zijn om hun kennis te delen ten behoeve van een transparante keten.

Winnaars

De consortia Hecon duurSAAM, EnergiQ, AC Borstbouw, Both Forward en Climate Construction kwamen met hun plannen als winnaars uit de bus. EnergiQ ging ook naar huis met de publieksprijs. De consortia die als de beste werden beoordeeld, mogen hun aanbod de komende periode verder uitwerken en in de markt zetten.

Lees het uitgebreide berichtVolg Huren met Energie op twitter