Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Column: 'Honderden miljoenen besparen'

Door: Emirto Rienhart, EnergieAmbassadeur

Woningcorporaties geven jaarlijks zo’n vier miljard euro uit aan nieuwbouw en renovatie. De komende jaren zal de hoogte van de investeringen niet veel anders zijn. De praktijk leert dat op deze uitgaven 10-20 procent kan worden bespaard: 400 tot 800 miljoen euro per jaar. Tenminste, als corporaties de markt meer uitdagen om met integrale oplossingen of concepten te komen. Tegelijkertijd zou de markt door een andere manier van samenwerken en het ontwikkelen van nieuwe competenties beter in staat moeten zijn deze oplossingen te bieden.

Consortia van bouwers, installateurs, architecten en adviseurs bedenken momenteel voor vijf woningcorporaties in Noord-Holland oplossingen voor ingrijpende energetische renovaties van een aantal wooncomplexen. Opvallend is dat de renovaties moeten plaatsvinden in bewoonde toestand. De ondernemers worden voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de bewonersparticipatie- en communicatie. Wie ook renovatieplannen ontwikkelt, maakt zelf een onderhoudsbegroting.

Corporaties zijn dus afgestapt van het traditionele bestek waarin op detailniveau is voorschreven wat de markt moet leveren tegen de laagste prijs. Op een A4 staan enkel de beoogde prestaties en functionele eisen waaraan de oplossingen moeten voldoen. Op basis daarvan kiezen woningcorporaties welke oplossingen ze per sé niet willen. Steeds vaker dagen corporaties marktpartijen uit om bij de ontwerpoplossingen ook de ‘total cost of ownership’ in beeld te brengen. Zij richten zich daarmee op oplossingen met een zo laag mogelijk investeringsbedrag én lage exploitatielasten. Zo kan het best zijn dat een bepaalde oplossing een hogere investering vraagt, maar dat die zich gedurende de exploitatie ruimschoots terugverdient vanwege de lagere kosten voor het onderhoud. Met andere woorden: de markt is dankzij haar technische kennis en innovatiekracht in staat miljoenen te besparen voor woningcorporaties. En komt tegelijkertijd met geïntegreerde oplossingen voor een betere woningvoorraad!

Contact

Emirto Rienhart is EnergieAmbassadeur voor de woningcorporaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

06 120 996 28
erienhart@hurenmetenergie.nlVolg Huren met Energie op twitter