Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

De Aedes Woonagenda: een plan naar CO2-neutraal in 2050

Door: Emirto Rienhart, EnergieAmbassadeur Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

In de Woonagenda hebben de Aedes-leden afgesproken dat elke woningcorporatie in 2018 een plan heeft om in 2050 CO2-neutraal te zijn. De agenda werd op 20 april door het ledencongres vastgesteld. In de agenda werd opnieuw bevestigd dat de woningvoorraad eind 2020 op minimaal een energieindex van 1,4 (het voormalige label B) zit. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Deze afspraak moet corporaties in de actiestand zetten.

Waar in het Energieakkoord nog werd gesproken over energieneutraal in 2050 gaat het nu om CO2- neutraal. Dit is natuurlijk een logische herdefiniëring want we weten dat steeds meer woningen van duurzame energie worden voorzien. Opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen of wko-installaties. Deze energie is op zichzelf CO2-loos – en dat is uiteindelijk waar het om gaat als we de opwarming van de aarde een beetje binnen de perken willen houden.

Warmtenetten worden gezien als een mogelijkheid om naar een CO2-neutrale woningvoorraad te gaan. Vooral in gebieden met veel oudere woningen in hogere dichtheden kunnen deze bijdragen aan een CO2-neutrale toekomst. Daarbij dienen de warmtenetten zoveel mogelijk ‘vergroend’ te worden.

Er is ook een nieuwe afspraak gemaakt voor de kortere termijn: woningcorporaties moeten in 2018 een plan hebben voor hoe zij in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad willen gaan bereiken. Dit vraagt om een strategisch beleid waar veel woningcorporaties nog aan moeten beginnen. EnergieAmbassadeurs van Huren met Energie kunnen daarbij ondersteunen.

Het programma loopt nog tot eind dit jaar. Mis uw kans niet en schakel een EnergieAmbassadeur in!

Meer informatie over EnergieAmbassadeursVolg Huren met Energie op twitter