Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

De impact van geweldig wonen

14 december 2015

Huren met Energie hield op 1 december een try-out workshop duurzaamheid in samenwerking met The Natural Step. Er deden 19 deelnemers mee aan deze workshop voornamelijk werkzaam bij corporaties.

Tijdens deze dag hebben de deelnemers kennisgemaakt met de vier duurzaamheidsprincipes van The Natural Step. The Natural Step vertaalt wetenschappelijke definities en studies in heldere spelregels, deze zijn samengevat in 4 principes:

  1. Niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
  2. Niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
  3. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.
  4. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het kunnen vervullen van hun behoeften.

Framing en principes waarmee corporaties het duurzaamheidsbeleid vorm kunnen geven. Rob Bogaarts van Woonbedrijf en Joop Ketelears van Gemeente EIndhoven presenteerden hun ervaringen met The Natural Step in Eindhoven. Het duo deed dat met veel praktijkvoorbeelden hoe zij niet alleen hun bestuurders en collega’s enthousiast hebben gekregen maar inmiddels toeleveranciers en bouwers betrekken bij deze visie. In Eindhoven wordt de duurzaamheids framing van The Natural Step innig omarmd.

Een zeer praktische en leerzame workshop voor corporatie managers die met de verduurzaming van het vastgoed actief zijn of er beleid voor moeten maken.

Huren met Energie gaat in samenwerking met Berend Aanraad en Suzanne Wacannoo van The Natural Step deze workshop nog geregeld herhalen voor andere belangstellenden die werkzaam zijn binnen corporaties.

Bekijk het videoverslag van de workshop


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Energieambassadeur Peter Linders – peter.linders@platform31.nlVolg Huren met Energie op twitter