Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Een CO2-neutrale omgeving om trots op te zijn

“Gewoon met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen”

Door Peter Linders, EnergieAmbassadeur Noord-Brabant

Met frisse moed dook ik de afgelopen tijd in de wereld van warmtenetten. Ik ging op zoek naar hoe die passen in de roadmaps naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Maar tijdens mijn zoektocht kreeg ik te maken met uiteenlopende definities, ambities en vragen. Die wil ik graag eerst bespreken voor we kunnen kijken naar de vertaling in (heldere) beleidsdoelstellingen en transititiepaden, en meer specifiek, de (mogelijke) rol van warmtenetten.

Ik begin even met de definities. Wat is dat dan, CO2-neutraal? Want we halen de verschillende begrippen en ambities geregeld door elkaar. Zo kennen we de termen; ‘energieneutraal’, ‘circulair bouwen’, ‘BENG’, ‘Nul op de Meter’. En te pas en te onpas worden deze definities door elkaar gehaald en verbonden aan collectieve doelen. Volgens de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je de term ‘energieneutraal’ alleen al op drie verschillende wijzen uitleggen. En dan hebben we in 2021 ook nog de nieuwe energieprestatie-eis (EPC) voor nieuwbouwwoningen. Die moeten van dat moment ‘bijna-energieneutraal’ zijn. En als ‘materiaalgebonden energieverbruik’ ook nog mee gaat tellen dan is de verwarring helemaal compleet. Want hoe zorg je er dan voor dat je niet meer afhankelijk bent van fossiele brandstoffen?
En beste trouwe ‘Huren met Energie-nieuwsbrieflezer’? Ben ik u ook al kwijt in dit verhaal?

Concrete ambities

Nu lijkt het erop dat het beleid in Nederland richting de CO2-neutrale doelen gaat. Als het de gehele bebouwde omgeving betreft, inclusief de betrokken organisaties, is het een ambitie die moeilijk te overzien is. Ik zou zeggen: laten we ons beperken tot de woningen en gebouwen, de gebruikers en bewoners en de materialen die erin gaan en eruit komen. Volgens mij pakken we dan alle begrippen; ‘energieneutraal’, ‘Nul op de Meter’, ‘circulair bouwen’ en ‘CO2-neutraal’. Of misschien nog korter (en begrijpelijker): isoleren, geen tocht, geen fossiele energiebronnen, duurzame opwekking (liefst dan zonder CO2 producerend bij te tanken) én gebruik makend van materialen die CO2-arm geproduceerd zijn (en dus geen negatieve impact als deze materialen weer als grondstoffen op de markt komen).

En het kan volgens mij nog korter! En nu citeer ik de districtsmanager van Woonbedrijf Eindhoven Rob Bogaarts op z’n Brabants; “Nie grave jonge, hedde gij die zooi gemakt? Blief mit oe tengels van mien plaant en ..och germ vrouwke.” Wat zoiets betekent als: gewoon met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen om goed met onze aarde om te gaan. Dit betekent dan ingrijpen in de bebouwde omgeving met maatregelen die de CO2-uitstoot drastisch verminderen, met comfortverbetering voor de bewoners van de 7,6 miljoen Nederlandse woningen. En last but not least door alleen nog materialen te gebruiken die niet schadelijk zijn voor ons milieu. Nu niet en ook niet over 100 jaar.

Vertaling naar beleid

En nu terug naar de hamvraag: hoe gaan we dit met elkaar vertalen in heldere beleidsdoelen en transitiepaden? Hoe gaan we onze vastgeroeste gewoontes loslaten door niet alleen de goede bedoelingen op te schrijven, maar ook door direct te gaan werken aan voorbeelden? Voorbeelden die er toe bijdragen dat uw collega’s de urgentie voelen en enthousiast worden van vernieuwende aanpakken. Dat uw raad van bestuur zich comfortabel voelt binnen en u de ruimte geeft voor deze veranderingen. En dat uw huurders blij worden van de producten die hun woonwensen versterken.

Gaan we dit doen met de Aedes vernieuwingsagenda? Die betoogt; ‘slimmer en beter voor elkaar’! Dat riekt naar een drang om beter samen te werken; door kennis te delen, zich kwetsbaar op te stellen en bereidheid te hebben om de ambities concreet uit te voeren. Verderop in de agenda staat ook dat de corporatiesector pluriform is, dat er grote verschillen tussen corporaties zijn. We zien koplopers die vooruitstrevend bezig zijn, maar we zien ook achterblijvers op verschillende thema’s.

Met onder meer de Vernieuwingsagenda gaat de branchevereniging haar leden ondersteunen bij het beleid om tot een CO2-neutrale visie te komen. Uiteraard ben ik daar enthousiast over. Maar als ik de Bouwagenda lees van Bernhard Wientjes of de Energieagenda van minister Henk Kamp, moeten we gas geven om van het gas af te komen, moeten we meer voorbeelden hebben om stakeholders verbeeldingskracht te geven en woonconsumenten mee te nemen in de allergrootste transitie sinds jaren. Een transitie die zeker één gehele generatie gaat duren.

Ik hoop in 2050 als hoogbejaarde 85-jarige terug te kijken naar een revolutionaire periode. Een periode waarin wij met zijn allen in staat zijn geweest om vastgeroeste systemen om te buigen, te innoveren en te vernieuwen. En waar wij als professionals de verantwoordelijkheid hebben gepakt om een bebouwde omgeving te creëren waarin onze opvolgende generatie trots op is. Los even van het feit dat deze dan CO2-neutraal is.

Zoals u leest heb ik de (mogelijke) rol van warmtenetten nog niet besproken in mijn verhaal. Mijn visie daarop volgt binnenkort op de website van Huren met Energie.

Peter Linders is EnergieAmbassadeur voor
Noord-Brabant

E peter.linders@platform31.nl
M 06 53 40 62 21


Volg Huren met Energie op twitter