Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Een up-to-date strategisch voorraadbeleid

“Zorg voor een up-to-date strategisch voorraadbeleid om goede investeringsbeslissingen te nemen” is het advies van William Dircken, manager vastgoed van de RWS Goes. Hij deelde zijn ervaringen van de afgelopen jaren met EnergieAmbassadeur Jeffrey Mennen.

Halen jullie gemiddeld label B in 2020? Zijn de inspanningen die jullie hebben gepleegd voor gemiddeld energielabel B een goede basis voor CO2-neutraal in 2050?
Onze verwachting is dat wij label B in 2020 gaan halen. Er zijn een aantal onzekerheden. Allereerst worden de labels op dit moment opnieuw bepaald en we weten dus nog niet precies wat het effect daarvan is op de opgave. Dit geldt ook voor de kwaliteitsverklaringen die wij krijgen voor onze zonnepanelen. Deze kunnen wij met terugwerkende kracht verwerken wat weer een positief effect heeft op de opgave. De grootste onzekerheid is het feit dat we complexen die we eerst naar minimaal label B zouden aanpassen, nu gaan doorschuiven omdat we verwachten dat we deze complexen langer gaan door exploiteren dan 2050.

Een voorbeeld: het leggen van zonnepanelen en aanbrengen van dubbel glas in 2018 wordt een zero-ready-renovatie in 2035 op het natuurlijke moment dat het dak vervangen moet worden. Of de maatregelen die we in het verleden hebben toegepast een goede basis gaan vormen voor een CO2-neutrale voorraad in 2050 zal afhangen van de ontwikkeling van de installatietechniek. Vanuit de benodigde beperking van de warmtevraag zijn de label B maatregelen aan de schil onvoldoende.

Hoe en in welke mate heeft STEP jullie geholpen in energetische verduurzaming van jullie bezit?
We weten dat per 1/6/2016 de regeling is versoepeld en dat bij 2 in plaats van 3 stappen al subsidie beschikbaar is. Daarnaast zijn ook alle bedragen verhoogd en loopt de regeling langer door naar 31/12/2018. We kijken bij onderhoud en renovatie altijd of we STEP in kunnen zetten, maar voldoen ondanks de wijzigingen niet aan de voorwaarden.

Hoe breed steken jullie de route naar een CO2-neutraal vastgoed in?
Wij steken de route naar CO2-neutraal bezit in 2050 zeer breed in. Het is voor ons een van de belangrijkste redenen om het strategisch voorraadbeleid (SVB) opnieuw te herijken. De wensportefeuille van 2050 wordt het uitgangspunt. Wij gaan verder dan de Routekaart die Aedes heeft ontwikkeld. Wij willen een scherper beeld van de opgave en gaan daarom onze voorraad op meer detailniveau doorrekenen (strategie op vhe-niveau en meer differentiatie in de kosten). Daarnaast zijn we van plan om in 2018 te gaan experimenteren met all-electric in de bestaande bouw (woningen die nog niet hoogwaardig geïsoleerd zijn).

Hebben jullie een goede ondersteuning gehad vanuit het programma Huren met Energie? En is er, en op welke wijze, behoefte aan een vervolg?
De ondersteuning bestond uit diverse contacten over verschillende onderwerpen. Onder anderen waren dat de eerste contacten met NOM Stroomversnelling en koppeling van IJs van Columbus, aandacht van jullie project met IJs van Columbus met artikel op site van Huren met Energie. Maar ook deelname en ondersteuning aan de energiekring Zeeland met onder andere nadere uitleg voor STEP subsidie.

Welke tip kun je de collega corporaties meegeven?
Laat sturen op labeling los, maar neem CO2-besparing als uitgangspunt, zorg voor een up-to-date strategisch voorraadbeleid, dat wordt nu nog belangrijker om de juiste investeringsbesluiten te kunnen nemen. Investeer in innovatie op kleine schaal. We moeten met elkaar nog zoveel leren en ervaren om de opgave succesvol aan te kunnen. Dat lukt niet met de bestaande technieken.

Achtergrond

De afgelopen jaren gingen wooncorporaties intensief aan de slag met duurzaamheidsopgaven. Veel corporaties kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie. Samen met een aantal corporaties en de EnergieAmbassadeurs kijken we terug op de inspanningen en behaalde resultaten op hun weg naar een CO2-neutrale toekomst. Hierover publiceren we korte interviews op Huren met Energie. Eind dit jaar publiceren we een bundeling van deze ervaringen.

William Dircken RWS Goes
William Dircken van RWS Goes