Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Eerste workshop Energiestuur: ‘hier heb ik heel wat aan’

14 oktober 2015

Huren met Energie en RVO hadden geen betere plek kunnen kiezen voor de eerste workshop over het Energiestuur Het jarige Eco-Platform kwam vorige week voor de twintigste keer bij elkaar bij initiatiefnemer Wooncompagnie in Hoorn. Op het programma stond onder meer de eerste van een reeks Energiestuurworkshops die RVO en Huren met Energie komende maand houden.

Regionaal en praktisch kennis delen voor en door woningcorporaties. Hiermee werd al tijdens de eerste bijeenkomst van het ‘Eco-Platform corporaties bestaande bouw’ in 2011 de toon gezet.

Energiebesparing blijft actueel

Ingrid Hoekstein, platformcoördinator vanuit Wooncompagnie, kijkt tevreden terug op de jubileumbijeenkomst van het Eco-platform: “zeer geslaagd en met grote opkomst, dat zegt wat over de blijvende actualiteit van het onderwerp energiebesparing.” Regionaal kennis uitwisselen, daar heb je echt wat aan, vinden ze in Noord-Holland. Meer dan de helft van alle woningcorporaties en gemeentelijk woningbedrijven in de provincie neemt inmiddels deel aan het Eco-platform.

Grote invloed en lage drempel voor deelnemers

Peter Cornielje, platformcoördinator, initiatiefnemer van het Eco-platform en adviseur assetmanagement bij Wooncompagnie: “Deelnemers hebben grote invloed op de agenda van het Eco-platform, zodat we goed kunnen inspelen op de actuele vraagstukken. Door de lage frequentie van regionale bijeenkomsten (een keer per kwartaal) blijft de tijdsbelasting beperkt en weet je elkaar tussendoor makkelijker te vinden. Zo werken we gezamenlijk aan meer kennis over energiebesparing en een lagere drempel voor de onderlinge uitwisseling.”

Energieambassadeur lanceert eerste Energiestuurworkshop

Energieambassadeur Emirto Rienhart van Huren met Energie ondersteunt het Eco-platform met kennis, ervaring, actuele ontwikkelingen en neemt actief deel aan de bijeenkomsten. Hij lanceerde idee om voor de twintigste editie van het Eco-platform een workshop te organiseren rondom ‘Het Energiestuur’. Dit is een digitaal hulpmiddel voor corporaties dat recentelijk door W/E adviseurs is ontwikkeld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het hulpmiddel ondersteunt bij de integratie van het thema energie in strategisch voorraadbeleid. Emirto Rienhart: “Door de gefaseerde structuur van de tool krijg je een handige kapstok om met elkaar het juiste gesprek te voeren. Het Eco-platform bleek de ideale plek om met de landelijke serie Energiestuurworkshops te starten.” De komende maand biedt RVO.nl dezelfde workshop ook aan in andere regio’s.

Enthousiast

De deelnemers van het Eco-platform waren inderdaad enthousiast over de Energiestuurworkshop, verzorgd door Thijs Kurstjens van W/E adviseurs. Waar enkelen constateerden dat de eigen organisatie al op de goede weg is met energiebesparing, stelden anderen concreet vast welke drempels er nog moeten worden overwonnen. Een van de deelnemers: “Het evalueren van energiebesparing samen met bewoners is zeker nog een kans voor ons, het Energiestuur gaat daarbij helpen. Hier heb ik heel wat aan!”

Vooruitblik

De agenda voor de volgende bijeenkomst vulde zich na afloop als vanzelf. Want hoe duurzaam is de ‘nul-op-de-meter aanpak ‘nou eigenlijk? Peter Cornielje: “Tot nu toe blijkt er elke keer weer behoefte te zijn om een onderwerp met elkaar uit te gaan diepen. Vandaag bleek ook weer de meerwaarde van de kennisuitwisseling. En ik kan het gebruik van het Energiestuur iedereen aanraden, want zo werkt het al bij ons!”

Ook meedoen aan een workshop over het Energiestuur? Meldt u meteen aan.

energiestuur-1
energiestuur-2


Volg Huren met Energie op twitter