Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Energie begint te stromen bij Woonplus Schiedam

Woonplus Schiedam besloot om de labelaanpak los te laten. Zij gaan voor volledig CO2-neutraal in 2050. Kees Korse, vastgoedstrateeg bij Woonplus Schiedam, vertelt over hun zoektocht naar de juiste aanpak. Een verhaal over verantwoord ondernemen en het belang van draagvlak.

Woonplus Schiedam gaat voor CO2-neutrale woningen in 2050. Daarmee laten zij de labelaanpak helemaal los. Maar dat was natuurlijk niet van de een op andere dag bepaald. Kees Korse vertelt: “Als woningcorporatie stonden wij voor grote financiële uitdagingen. Een tijd lang gaf dat onvoldoende ruimte om goed in de labelaanpak te investeren. En wat misschien belangrijker was, er was weinig vertrouwen in die labels. De normen veranderen weleens, er zijn meerdere bepalingsmethoden en huurders wantrouwen dat. Toen het financieel weer beter ging, dachten we; is die labelaanpak nu wel de juiste? We willen vertrouwen en draagvlak, bij huurders en bij stakeholders. Daar gingen de labels niet bij helpen.”

Verantwoord ondernemen

Maar het wantrouwen in de labels is volgens Korse niet de belangrijkste overweging om voor de langetermijndoelstellingen te gaan. “Als organisatie willen wij natuurlijk maatschappelijk verantwoord bezig zijn. En investeren in klimaat is een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Corporaties bezitten bijna een derde van de woningen. Als wij geen verschil gaan maken, wie dan wel? Maar nog belangrijker vinden we de verantwoordelijkheid naar onze huurders. Aardgas is niet alleen een bron van CO2-uitstoot; ook de beschikbaarheid neemt af. Het wonen van de toekomst is aardgasvrij. Dat betekent nogal wat voor onze huurders en woningen. Als wij niet aan de slag gaan met de energietransitie, dan hebben onze huurders straks geen goede voorzieningen. Dit was dé trigger om voor de lange termijn te gaan en het meteen goed aan te pakken.”

CO2-neutrale bril

Woonplus Schiedam gaat het gebruik van aardgas dus uitfaseren. Nu dit is besloten, moeten er natuurlijk stappen worden gezet. Een belangrijke stap is de lokale Greendeal met de gemeente, de provincie, Stedin en Eneco. Korse: “Samen onderzoeken we voor twee grote stadswijken op welke wijze we een nieuwe veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening kunnen ontwikkelen. Op basis van de mogelijke energiemix kunnen wij onze aanpak voor de energietransitie beter bepalen; gaan we voor opwekking op de woning zelf? Gaan we voor sprongen of stappen? Of moeten we ons beroepen op externe bronnen voor energie? Het is belangrijk dat de technische oplossingen aansluiten bij de bewoners van deze wijken. Om de stap naar aardgasvrij te maken werken we vanaf de eerste fase met de inbreng van bewoners en andere stakeholders uit de wijken. De optie voor een warmtenet zal serieus worden onderzocht. Maar we geven duurzaamheid ook nu al een belangrijke plek in onze nieuwbouw, renovatie en onderhoudsplannen. We bekijken al onze plannen door een CO2-neutrale bril.”

Laat je inspireren

Het einddoel is dus bepaald. En Woonplus is al hard aan de slag om de route daarnaartoe te bepalen. “Er moet echt nog veel gebeuren”, benadrukt Korse, “maar het einddoel zet de boel op scherp.” Om zaken goed te onderzoeken, schakelen ze de juiste deskundigheid in. Maar het gaat niet alleen om de praktische, technische en financiële aanpak. Het gaat ook echt over mensen meekrijgen, volgens Korse: “Denk aan het opleiden van de organisatie en het betrekken van bewoners. Of inzicht geven in stappen en keuzes. Wij hebben bijvoorbeeld een stappenplan vastgesteld, zodat we zicht krijgen op wat we moeten doen om onze doelen te behalen. En je kunt je als organisatie laten inspireren. Zoek inspiratie in bijeenkomsten, toolboxen, of verhalen van bewoners. En vind daar voorbeelden: waarmee overtuig je je organisatie? Wat past bij jouw organisatie? Bij jouw doelgroepen? Je kunt je doelen uiteindelijk alleen maar bereiken als je mensen mee kunt krijgen; collega’s, stakeholders en bewoners. Ik merk echt dat de energie begint te stromen. Kan niet, mag niet, wil niet is gekanteld naar dit is nodig!”Volg Huren met Energie op twitter