Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Energieneutrale woning: diverse routes

Naast het aanleggen van warmtenetten zijn er meerdere manieren om een woning te verduurzamen. In dit artikel beschrijven we enkele routes die leiden tot energieneutrale woningen: groengas en synthetisch gas, all-electric, houtpelletketel, warmtenet met duurzame warmtebron en hybride oplossingen.

Tijdens project Warmtesprong doen corporaties kennis op over de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten. Het onderstaande artikel is een bewerking van de presentatie van Jeroen Roos van Infinitus Energy Solution tijdens de startbijeenkomst.

Discussie
Er is regelmatig discussie over de vraag of het indirecte fossiel energiegebruik voor productie van zonnepanelen of houtpallets zou moeten meetellen. Dit indirecte energiegebruik kán substantieel zijn, tot wel 20 procent of meer van het duurzame energiegebruik. Dezelfde vraag geldt voor contractuele inkoop van groene stroom of groen gas (gebiedsmaatregel). Telt dit mee bij nieuwbouw in combinatie met renovatie? Voor welke periode moet de contractuele levering dan minimaal zijn vastgelegd? Wat betreft energieneutraliteit is het ook belangrijk dat dit niet hetzelfde hoeft te zijn als een label A+++ of een energie-index van 0. Er bestaan vele technieken waarmee we bestaande woningen energieneutraal kunnen maken of belangrijke stappen in die richting zetten.

Groengas en synthetisch gas
Een route met een beperkt potentieel is die via groen gas, ofwel gas van biologische oorsprong, waaronder vergisting van mest of rioolslib. Dit gas kan in een bestaande of aangepaste ketel (als het biogas niet van aardgaskwaliteit is) worden verbrand, zowel in een collectieve ketel (flatgebouw) als een individuele ketel. Zonnepanelen op het dak en/of aan de gevel verzorgen het huishoudelijk elektriciteitsgebruik. Deskundigen schatten dat circa 10 procent van het huidige gasgebruik is om te zetten in groen gas. Meer geschikte biomassa is er niet in Nederland. Import is ook mogelijk maar dan legt Nederland een claim op de ruimte die andere landen wellicht ook willen benutten. Groen gas is ook verkrijgbaar uit duurzame elektriciteit (“Power to Gas”). Deze route is vooralsnog weinig efficiënt en vereist enorme hoeveelheden duurzame elektriciteit.

All-electric
Een andere, steeds vaker toegepaste mogelijkheid is ‘all-electric’, meestal uitgewerkt als een collectieve of individuele warmtepomp met een grote hoeveelheid zonnepanelen. De warmtebron voor de warmtepomp kan bestaan uit buitenlucht, ventilatielucht, de bodem of een warmtenet met lage temperatuur. Een warmtepomp werkt optimaal met systemen voor lage temperatuurverwarmingsrendement, zoals vloer- of wandverwarming (leidingen in muren) of convectoren. Een (forse) na-isolatie met eventuele warmteterugwinning is een logische combinatie met warmtepompen. Bij hoogbouw (> 4 à 5 woonlagen) is er vaak te weinig ruimte op dak en gevel voor alle benodigde zonnepanelen.

Houtpelletketel
Voor collectieve installaties zijn houtpelletketels voor verwarming in combinatie met zonnepanelen voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik mogelijk. Voordelen van een pelletkachel: stoken op hoge temperatuur (90 °C) is mogelijk waardoor de verwarmingsinstallatie niet hoeft worden aangepast. De houtpellets zijn momenteel gunstig geprijsd ten opzichte van gas. Of dit zo blijft is onduidelijk. De houtprijs is bepalend voor de kosten van deze optie. Uiteraard zijn er ook nadelen. Zo is er opslagruimte nodig voor de houtpellets, de CO2-emissie die nodig zijn om de pellets te fabriceren zijn relatief hoog en lokaal treden emissies op (meer emissie van NOx en PM10/deeltjes).

Warmtenet met duurzame warmtebron
Als er nieuwe duurzame warmte of warmte uit bestaande restcapaciteit van duurzame bronnen aan het warmtenet wordt geleverd, kunnen (renovatie-) woningen daarvan gebruik maken. De warmte uit het warmtenet is dan bedoeld voor ruimteverwarming. Ook is productie van warm tapwater of zonnepanelen op dak of gevel nodig voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik. De (deels) duurzame warmtebronnen leveren de warmte, inclusief het verlies in het warmtenet (25-30 procent op jaarbasis). Het eventuele niet-fossiele deel van de geleverde warmte kan op woningniveau desgewenst worden gecompenseerd met extra zonnepanelen. Duurzame warmte telt bij de bepaling van de Energie-Index.

Hybride oplossingen
Er zijn ook (hybride) oplossingen mogelijk waarbij meerdere opties met elkaar worden gecombineerd. Voorbeelden zijn elektrische warmtepomp met een ketel op groen gas voor de piekvraag of een ketel op aardgas in combinatie met extra zonnepanelen die het fossiele energiegebruik (op jaarbasis) compenseren.Volg Huren met Energie op twitter