Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Energiestuur: nieuw hulpmiddel voor integratie energie in strategisch voorraadbeleid


Om corporaties te ondersteunen bij de integratie van het thema Energie in strategisch voorraadbeleid of portefeuillemanagement, vroeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan W/E Adviseurs een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen: het Energiestuur.

Deze kosteloze toolkit verdeelt het integratieproces in zes overzichtelijke fases.
Hij bevat daarnaast state-of-the art kennis, verwijzingen en voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig. Handige hulp dus bij het vormgeven van portefeuillebeleid, complexbeheerplannen of prestatieafspraken.

Naast de tool komen er ook workshops. Download hier het Energiestuur en/of meld je aan voor de workshop.Volg Huren met Energie op twitter