Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Energieverkenning 2016: kosten energietransitie afhankelijk van ambities

Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende de kosten van de energietransitie uit. In de Nationale Energieverkenning 2016 bekeken zij wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen. Daaruit blijkt dat het afhangt van hoe ambitieus Nederland is. Het Planbureau schrijft in hun nieuwsbericht: “In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43-49% in 2030. Als ernaar gestreefd wordt om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43% te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen € 1,6 en 2,6 miljard per jaar. Als het doel wordt om 49% te reduceren, dan kunnen de kosten in 2030 oplopen tot € 3,5-5,5 miljard per jaar.”Volg Huren met Energie op twitter