Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Havensteder investeert 8 miljoen in isolatie

Woningcorporatie Havensteder in Rotterdam investeert in 2017 8 miljoen euro in isolatie. Vanaf 2018 is dat 16 miljoen per jaar. Isoleren is voor Havensteder een belangrijke stap naar een duurzame woningvoorraad.

Havensteder zet in op isolatie omdat dit voor hen de meest effectieve manier is om het energieverbruik van woningen te verlagen. In 2017 voorziet Havensteder zo’n 500 woningen van vloerisolatie. In totaal komen er 13.000 woningen voor vloerisolatie in aanmerking. Bij dakisolatie gaat het in totaal eveneens om circa 13.000 woningen. De eerste 950 daken pakt Havensteder het komende jaar op, in nauwe samenwerking met haar onderhoudspartners. De aanpak is onderdeel van de koers die Havensteder vaart om minimaal 80 procent van hun woningen in 2025 aan de voorwaarden van een groen energielabel te laten voldoen.

Bewustwording
Het isoleren van woningen heeft een positief effect op de woonlasten en het wooncomfort van huurders. Havensteder benadrukt de verantwoordelijkheid van bewoners bij deze energiebesparing. De corporatie sloot zich daarom aan bij het Europese project TRIME: een duurzaamheidsprogramma waarin diverse woningcorporaties uit Nederland, België, Engeland, Frankrijk en Spanje zich inzetten om het energieverbruik van hun huurders met negen procent omlaag te brengen. Met TRIME bundelen corporaties de krachten om hun bewoners bewuster te laten omgaan met energie.

Gasloze woningen
Het streven om het energieverbruik in woningen te verlagen is essentieel op weg naar een toekomst met gasloze woningen. Havensteder richt de peilen eerst op het energieverbruik, daarna start de corporatie met duurzame energieopwekking. Dit gebeurt met beproefde methoden, zoals het benutten van restwarmte of zonne-energie.Volg Huren met Energie op twitter