Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Huren met Energie ondersteunt Drenthe energieneutraal in 2040

Vrijdag 7 oktober ondertekende n ruim 70 verschillende partijen – zoals woningcorporaties, overheden, marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en kennisinstellingen – de Drentse Energiedeal. Ener4gieAmbassadeur Charlie Kock was een van de ondertekenaars. Huren met Energie gaat de ‘Expeditie Energieneutraal Wonen’ steunen.

Wat houdt de Drentse Energiedeal in?

In de Drentse Energiedeal staat dat alle ondertekende organisaties ernaar streven dat alle inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal wonen. Om dat te realiseren zijn flinke stappen nodig en grootse ontwikkelingen nodig, want met de kennis en morgelijkheden van vandaag lukt dat niet. Drenthe kent diverse projectinitiatieven op het gebied van EnergieNeutraal Wonen en energiebesparing. Om deze en noodzakelijke nieuwe initiatieven met elkaar te delen, samen te werken of elkaar te versterken is de Drentse deal ontstaan. Binnen de deal hebben partijen zowel de gezamenlijke ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn als om in 2020 de doelstellingen uit het SER-energieakkoord te halen.

Drenthse deal

Werkwijze

De werkwijze van de expeditie is dynamisch. Immers, het landschap rondom energiebesparing en –opwekking verandert snel. In de energiedeal zijn de basisafspraken en doelen beschreven. In een actief expeditieprogramma werken de partners samen en maken op het niveau van woningen, buurten, wijken projecten en/of thema;s inhoudelijke deals welke bijdragen aan de doelstellingen.

Directeur/bestuurder Jaan Boekholt van Woningstichting De Volmacht: “Ik verwacht van deze expeditie eigenlijk een wonder. Want als je puur naar de tekst van de energiedeal kijkt, dan moet je eigenlijk zeggen dat we dat als corporaties niet kunnen onderschrijven. Maar ik verwacht van innovatie en verandering in de wereld zoveel, dat wij denken dat we met z’n allen de top kunnen bereiken.”.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de Drentse Energiedeal of op http://www.energieexpeditiedrenthe.nl/

Drenthse deal 2 iedereenVolg Huren met Energie op twitter