Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Huurdersorganisaties zijn volwaardige gesprekspartner van Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft haar duurzaamheidsbeleid goed afgestemd met haar vier huurdersorganisaties, waaronder Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg. De voordelen daarvan komen zowel in beleid als uitvoering tot uiting: huurdersorganisaties spreken de taal van huurders én corporaties. Samenwerking levert in Limburg dus meer op dan de som der delen: label B in 2020 transformeert van wens naar werkelijkheid. Een interview met Marcel Jagt, vicevoorzitter van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg en voorzitter van Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg.

Sinds de lancering van de duurzaamheidsvisie in 2013 vertaalt Wonen Limburg haar duurzaamheidsdoelstellingen naar beleid voor bestaande bouw en nieuwbouw. De corporatie legt in een plan vast wanneer welke woningen toe zijn aan energetische verbeteringen. “Vanuit de huurdersorganisatie helpen onze vrijwilligers bij de coördinatie en uitvoering van die energieprojecten”, vertelt Jagt. “Als onderdeel van de stuurgroep Energie komen we bijvoorbeeld elke zes weken bij elkaar om nieuwe en lopende projecten te bespreken. Waar nodig sturen we bij. Onze inspanning is altijd gericht op de belangenbehartiging van huurders.”

Dichtbij de huurder
“Bij het plaatsen van zonnepanelen vanuit het samenwerkingsverband Zonnig-Limburg keken we bijvoorbeeld goed naar de effecten daarvan voor de huurder: in hoeverre betaalt de investering zich terug in lagere maandlasten? Onze rol wordt vooral zichtbaar in de communicatie. Door aan huurders duidelijk te maken dat een lagere maandelijkse energierekening uiteindelijk meer oplevert dan ze aan eigen bijdrage hebben betaald voor de aanschaf van de panelen. Bij energieprojecten waarbij huurders echt hun hakken in het zand zetten, leggen we hen persoonlijk uit wat de mogelijkheden zijn. Dat is onze kracht: we staan dicht bij de huurders, weten hoe ze denken en wat ze belangrijk vinden.”

Meedenken
“Want de meeste huurders willen niet alleen weten wat de maatregel kost, ze zijn vooral geïnteresseerd in wat ze eraan over houden”, vervolgt hij. “Organiseert een corporatie haar verduurzamingsmaatregelen langs die denklijn, dan ontstaat een verhaal waar huurders best oren naar hebben. Daarnaast willen huurders vooral weten hoe lang die werkzaamheden van energetische aanpassingen duren. Als huurdersorganisatie denken we dan mee over hoe we de overlast voor de huurders zo beperkt mogelijk kunnen houden.”

Veranderende doelgroepen
Sommige huurders willen zelfs meedenken over duurzame renovatieprojecten. Jagt: “Samen bespreken we de toepassingen die geschikt zijn voor hun woning. Huurders laten zich hierin graag adviseren door de corporatie. Als tussenpersoon maken wij voor de huurders inzichtelijk wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen. En wat die kosten. De betaalbaarheid van energetische verbeteringen wordt overigens voor steeds meer huurders belangrijker. Dit heeft er vooral mee te maken dat de doelgroepen in de sociale woningbouw veranderen. Tegenwoordig wonen ook statushouders en doorstromers uit de GGZ in de wijk. Het kost veel meer tijd en energie om ook die doelgroepen te bereiken en hen te overtuigen van de noodzaak van duurzaam wonen. Voor Wonen Limburg is het prettig om hierin te worden bijgestaan door een huurdersorganisatie. Daarom is het ook zo belangrijk dat we vanaf het allereerste station instappen. Als de trein eenmaal rijdt, is het lastig om huurders mee te krijgen.”

Missionariswerk
Een goede samenwerking tussen corporaties en huurdersorganisaties is dus cruciaal om huurders mee te krijgen in duurzame renovatieprojecten. Het tonen van kennis, kunde en legitimiteit zijn volgens Jagt belangrijke voorwaarden om als gelijkwaardige gesprekspartner aan te kunnen haken op het beleid van corporaties. “Daarin groeien wijzelf ook nog steeds. Daarnaast is een goed netwerk nodig. Zo laten we onze gezichten nog steeds zoveel mogelijk zien tijdens informatieavonden van bewonerscommissies. Het brengen en halen van informatie voelt soms als missionariswerk, maar levert in de praktijk veel op. Als de huurdersorganisatie van de partij is tijdens bewonersavonden, zijn de zalen meestal een stuk voller.”

Reorganisatie
Tot slot: een huurdersorganisatie die goed gestructureerd is, heeft veel meer slagkracht. Jagt is dan ook trots op de reorganisatie van Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg. De vier huurdersorganisaties van Wonen Limburg hebben sinds twee jaar een echte huurdersraad met een bestuur. Vanuit de huurdersraad nemen we deel aan de stuurgroep Energie. “Sindsdien zijn we een organisatie waarmee Wonen Limburg echt kan sparren. Dat vraagt overigens wel veel tijd en inzet van vrijwilligers. Veel jonge huurders voelen zich onder andere om die reden niet aangetrokken tot deelname aan onze huurdersorganisatie. Zij willen zich liever committeren aan korte projecten. De vraag waarover we ons momenteel buigen is hoe we de nieuwe generatie huurders toch kunnen interesseren voor Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg.”

Marcel Jagt is een van de sprekers tijdens de bijeenkomst Energetische maatregelen: hoe krijg ik mijn organisatie en onze huurders enthousiast? U kunt zich nog voor deze bijeenkomst aanmelden.Volg Huren met Energie op twitter