Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Inzet bewonersparticipatie AlleeWonen bij woningen van gas af

12 april 2017

De flat ‘Moerwijkzicht’ in Breda gaat volledig van het gas af. In maart ging een meerderheid van de bewoners akkoord met groot onderhoud met energetische verbetering. Perry van Happen, adviseur Markt & Innovatie bij AlleeWonen, vertelt over deze aanpak. Een die helemaal past in de lange termijn doelstelling van een (aard)gasloze omgeving in 2050. “Zorg voor realistische doelstellingen, bewonersparticipatie, neem drempels weg en organiseer de samenwerking om daadwerkelijke uitrol mogelijk te maken.”

Dankzij inspanningen van woningcorporatie AlleeWonen en intensieve bewonersparticipatie is ruim driekwart van de bewoners akkoord met het onderhoudsplan om hun flat in de Hoge Vucht Breda te renoveren, volledig van het gas af te helpen en individueel aan te sluiten op de stadsverwarming. AlleeWonen werkte samen met zo’n 25 bewoners die zich bijna een jaar intensief bezighielden met dit traject. Samen met de bewoners hebben zij de keuze voor een gasloze flat gemaakt. “We noemen dit etagecontactpersonen”, vertelt van Happen, “zij betrekken medebewoners en halen vragen op die leven in de flat of straat. Zo ontstaat dialoog tussen bewoners en de corporatie en luisteren we naar elkaar”. Volgens van Happen is het van belang dat bewoners snappen waarom aanpassingen nodig zijn. “Het is goed om te laten zien wat die aanpassingen in de praktijk betekenen en wat ze opleveren. De contactpersonen kunnen daar bij helpen.” In de Moerwijkflat richtte AlleeWonen bijvoorbeeld een modelwoning in. Van Happen: “De contactpersonen inspireerden de bewoners om daar te gaan kijken. Zodat zij kunnen zien wat de veranderingen in de praktijk betekenen.”

Flat Moerwijkzicht Breda

Drempels wegnemen

“Het is ook belangrijk om te achterhalen waar mogelijke drempels liggen voor bewoners. In samenwerking met andere partijen zoals Dura-Vermeer, Ennatuurlijk, Enexis en de gemeente Breda, proberen we deze drempels dan zoveel mogelijk weg te nemen en een soepele uitrol mogelijk te maken. Belangrijke bezwaren zijn bijvoorbeeld het gebrek in keuzevrijheid bij stadsverwarming, de vermeende hogere prijs en een nieuw benodigd kooktoestel en pannenset. Door goed samen te werken met andere partijen kun je kijken hoe je tot een aantrekkelijk en concurrerend aanbod kan komen. Bewoners van de flat krijgen nu dezelfde kosten als bij de gassituatie en allemaal een nieuwe inductiekookplaat en geschikte pannenset.”

Voordelen

Ook het benadrukken van de voordelen van de transitie helpt bij het creëren van draagvlak, volgens van Happen. “In de Moerwijkflat nam de voorgestelde warmte afleverset bijvoorbeeld veel minder ruimte in beslag dan het alternatief, het plaatsen van een nieuwe CV-ketel. En waren er geen rookafvoerkanalen nodig. Ook worden de woningen veiliger door het verdwijnen van gas.” Over het algemeen zijn bewoners gevoeliger voor (directe) financiële argumenten dan voor milieu argumenten. Maar van Happen hoort ook steeds vaker dat bewoners denken aan de kosten in de toekomst, en daardoor ook het nut van verduurzaming inzien. “Zij zien ook wel aankomen dat gas steeds duurder zal worden, en kiezen dan nu al voor plannen die op de lange termijn meer zekerheid bieden.”

Realistische doelstellingen

Het voorbeeld bij de Moerwijkflat is illustratief voor het energiebeleid van AlleeWonen. Maar niet elke renovatie pakken zij precies zo aan. “Gasloos worden is een belangrijk onderdeel van onze visie en strategie”, benadrukt van Happen. “We proberen steeds realistischer te kijken naar de haalbare energiebesparing en het verduurzamen van de warmtevraag van de woningen om de ambitie van het project te bepalen. Om de transitie overzichtelijk en behapbaar te houden zetten we in op drie niveaus bij renovaties. Het hoogste niveau is de nul-op-de-meter-ready woning. Bij het middelste niveau streven we binnen de bestaande ‘thermische schil’ naar maximale isolatie. En in sommige gevallen sluiten we aan bij groot onderhoud. Daarbij kijk je bij elke onderhoudsmaatregel wat je kunt doen om die te laten passen binnen de lange-termijn strategie.”

Volg Huren met Energie op twitter