Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Jeffrey Mennen volgt Marlou Boerbooms op als energieambassadeur

Vanaf mei versterkt Jeffrey Mennen het team van Energieambassadeurs. Jeffrey gaat aan de slag in de provincies Zeeland en Zuid-Holland en vervangt EnergieAmbassadeur Marlou Boerbooms. Marlou heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opzet van Huren met Energie. Huren met Energie bedankt Marlou voor haar enthousiaste en kundige inzet en wenst haar veel succes bij haar volgende werkzaamheden.

Jeffrey Mennen stelt zich voor

‘De afgelopen 1,5 jaar heb ik met veel enthousiasme als Doelgroepenmanager Woningen en als Kennismakelaar Energiesprong, Stroomversnelling huur een bijdrage geleverd aan het ophalen, vastleggen en verspreiden van alle kennis op het gebied van energiebesparende maatregelen en ontwikkeling van NOM (Nul Op de Meter). Ik heb daarbij landelijk vele corporaties en aanbiedende partijen mogen bezoeken en de projecten en experimenten inhoudelijk kunnen beoordelen. Niet alleen op de techniek maar ook juist bij het proces en organisatie zijn belangrijke lessen geleerd. Uiteraard staat hierbij de bewoner centraal. Inmiddels is er heel veel kennis beschikbaar en vertel u hier graag alles over.

Ik ben al ruim 25 jaar actief in de ontwikkeling en beheer van (maatschappelijk) vastgoed met speciale aandacht voor Duurzaamheid, Ketensamenwerking en in combinatie met Lean Bouwen. Door mijn werk als manager Vastgoed bij WonenBreburg en adviseur spreek ik de taal van de sector en heb affiniteit met de opgaves van de woningcorporaties en alle aspecten van vastgoedsturing.

Samen met mijn collega energieambassadeurs beschikken wij over een compleet scala aan competenties, (verwijs)kennis, Landelijk & regionaal netwerk om de woningcorporaties te enthousiasmeren en te helpen bij de reis naar een duurzame, energiezuinige, betaalbare en comfortabele woningvoorraad. Wij staan voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
Jeffrey Mennen – 06 101 138 78
jeffrey.mennen@platform31.nljmennen@hurenmetenergie.nl


Marlou blijft zich inzetten voor comfortabel wonen met betaalbare woonlasten

Marlou Boerbooms: “Ik heb genoten van al die inspirerende mensen werkzaam bij corporaties in mijn regio. Ik dank jullie voor het vertrouwen, de openheid, de vragen die jullie stelden, de belangen die ik kon behartigen, de workshops die ik mocht geven en de Energiekringen waar ik mijn expertise kon inbrengen. Maar vooral dank ik jullie om de inspirerende voorbeelden en aanpakken te delen met anderen. Ik blijf actief voor de Groene Huisvesters en de Brede Stroomversnelling en me inzetten voor gezond en comfortabel wonen met betaalbare woonlasten.”


Volg Huren met Energie op twitter