Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Ketelweigeraars verliezen hoger beroep

11 februari 2015

In haar strijd voor veilige woningen heeft Stadgenoot opnieuw succes geboekt. Huurders moeten meewerken aan de installatie van een HR-ketel om het risico op koolmonoxidevergiftiging te beperken. De rechter had in kort geding al bepaald dat huurders toegang tot hun woning moesten verlenen om de nieuwe verwarmingsapparatuur te laten installeren. In hoger beroep is de rechter nu tot hetzelfde oordeel gekomen. Veiligheid voor alles.

In september 2013 startte Stadgenoot een grootscheepse operatie om open verbrandingstoestellen, zoals geisers en gaskachels, te vervangen door een CV-installatie met HR-ketel. Hoofdargument: die open toestellen kunnen het levensgevaarlijke koolmonoxide produceren en zijn daarmee een gevaar voor de gezondheid van huurders en omwonenden. Op 15 januari 2014 diende de eerste rechtszaak in dit verband. Negen huurders werden door Stadgenoot in kort geding gedaagd. De rechter oordeelde dat huurders moeten meewerken, op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, oplopend tot een maximum van € 5.000. Ook werden de huurders veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

In 2013 had de woningcorporatie nog 3500 woningen met een open verbrandingstoestel, grofweg tien procent van haar woningbezit. De huurders hadden meerdere malen de aanbieding gekregen hun geiser of gaskachel te laten vervangen door een relatief veilige HR-ketel. Dat was steeds op vrijwillige basis. Crux van de operatie die in 2013 van start ging, was dat medewerking verplicht werd gesteld. Stadgenoot maakte duidelijk de gang naar de rechter niet te schuwen als mensen zouden blijven weigeren.

Sinds het begin van de operatie is 85% van de opgave gerealiseerd. Van de 3500 onveilige woningen zouden er duizend aan de beurt komen bij woningrenovatie. Bij 2500 woningen moest alleen geiser of gaskachel worden vervangen. Inmiddels moeten nog 100 renovatiewoningen worden aangepakt. De ketelweigeraars zijn te vinden bij 400 ‘reguliere woningen’. Stadgenoot verwacht dat de rechterlijke uitspraak van 27 januari jongstleden hen over de streep zal trekken. Wie volhardt in zijn weigering zal door Stadgenoot gedaagd worden. Met de jurisprudentie die nu is opgebouwd, zullen die zaken snel afgehamerd worden, zo verwacht Stadgenoot.

De huurverhoging na installatie van een HR-ketel bedraagt € 20 euro per maand. Mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag, kunnen maximaal € 13 terugkrijgen. Voor een extra verwarmde ruimte (bijvoorbeeld slaapkamer) betalen huurders € 5 per maand extra.


Volg Huren met Energie op twitter