Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Langedijk: Zonnepanelen voor ruim kwart eengezinswoningen

Woningbouwvereniging Langedijk voorziet dit voorjaar bijna 100 woningen van zonnepanelen. In 2013 werden al 165 eengezinswoningen van panelen voorzien. De corporatie heeft 900 eengezinswoningen, waarvan 28 procent straks voorzien is van zonnepanelen.

Woningbouwvereniging Langedijk stelde twee jaar geleden haar huurders voor het eerst in de gelegenheid om te profiteren van zonne-energie. De aanpak van Stadlander uit Bergen op Zoom stond daarvoor model. Dat was een succes: bewoners van 165 woningen maakten gebruik van het aanbod voor drie panelen bij een huurverhoging van € 7,25. De voorspelde besparing van € 11,- op de elektranota bleek te voorzichtig. Meestal pakte die hoger uit.

Begin dit jaar is het aanbod herhaald en uitgebreid. Huurders kunnen nu kiezen voor drie of zes panelen met een huurverhoging van respectievelijk € 7,25 en € 14,50.

Woningbouwvereniging Langedijk heeft 900 eengezinswoningen waarvan nog voor de zomer 28 procent voorzien is van drie of zes panelen. De belangstelling van de huurders én de werkelijke besparing waren de belangrijkste redenen voor de woningbouwvereniging om de actie uit 2013 nu te herhalen en uit te breiden met de keuzemogelijkheid voor zes panelen.

De komende jaren kan elke huurder in Langedijk – ook nieuwe huurders – individueel voor zonnepanelen kiezen.

zonnepanelen Langedijk 1


Volg Huren met Energie op twitter