Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Maaskant Wonen gaat voor energiezuinig en levensloopbestendig

In het Limburgse Elsloo verrijzen tien levensloopbestendige en energiezuinige IQ-woningen. Saillant detail: ze worden niet gebouwd, maar geplaatst. Maaskant Wonen plaatst prefab-woningen die daarnaast betaalbaar zijn dankzij een gestandaardiseerd concept en lagere energielasten hebben vanwege energielabel A+.

Sinds 2015 heeft Maaskant Wonen de ambitie om honderd woningen per jaar te verduurzamen. Vanaf volgend jaar wil de corporatie dat aantal zelfs verdubbelen. “Die versnelling is nodig om in 2020 alle 1.850 woningen te verduurzamen tot minimaal energielabel B”, vertelt Karel Smitsmans, directeur-bestuurder van wooncorporatie Maaskant Wonen. “Tegelijkertijd proberen we ook vooruit te kijken naar de langere termijn. Tot nu toe werken we vooral met een standaard pakket van isolatie aan de buitenkant in combinatie met bijvoorbeeld een hoge rendementsketel, zonnepanelen of zelfs warmteterugwininstallaties. De uitdaging is om met aanvullende maatregelen energieneutrale woningen te realiseren.”

Levensloopbestendig
Het plaatsen van de tien IQ-woningen in Elsloo is een van de nieuwbouwprojecten van Maaskant Wonen. Smitsmans: “De woningen worden geplaatst ter vervanging van twaalf oude duplexwoningen uit de jaren zestig. We kozen voor nieuwbouw, omdat dit kosteneffectiever was en omdat de huurderssamenstelling in de Westelijke Mijnstreek verandert. De huurders in deze regio worden ouder, waardoor er meer levensloopbestendige woningen nodig zijn. We gaan bij deze woningen dus toe naar een andere plattegrond en indeling. Zo vangen we meer vliegen in een klap en komen we onze oudere huurders tegemoet met een betaalbare huurprijs en lagere energielasten. Hoewel de IQ-woningen overigens energetisch niet vernieuwend zijn, kunnen ze op termijn wel worden aangepast naar Nul op de Meter.”

Krachtenbundeling
Onlangs ondertekenden Maaskant Wonen een intentieovereenkomst met stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG), met het doel om per 1 januari 2018 te fuseren. Smitsmans schetst de kansen van deze samenwerking voor onder meer het behalen van de duurzaamheidsdoelen. “De Westelijke Mijnstreek is een krimpgebied. Dit betekent dat onze huidige woningvoorraad niet matcht met de demografische ontwikkelingen in deze regio. En we dus vaker en sneller bepaalde woningen moeten vervangen, zoals dit nu in Elsloo gebeurt. Samen met WBG zijn we beter in staat om die vervangingsopgave te realiseren. Door onze krachten te bundelen, ontstaan er uiteraard ook meer mogelijkheden voor het verduurzamen van onze gezamenlijke woningvoorraad. In dat opzicht hebben we de ambitie te innoveren.”

Maaskant Wonen


Volg Huren met Energie op twitter