Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Nieuwe aanbestedingsvorm zorgt voor meer innovatie

4 februari 2016

In het Drentse Schoonebeek zijn 40 woningen van woningcorporatie Domesta in de Kampen en de Pienhoek gerenoveerd en duurzaam gemaakt volgens de zogenoemde Soft Selection Methode. Bij deze aanbestedingsmethode legt de woningcorporatie niet meer in het bestek vast welke kranen en sanitair er in woningen moeten komen en welke isolatiematerialen bouwbedrijven moeten gebruiken. Aannemers mogen zelf met ideeën komen hoe zij de renovatie gaan aanpakken en welke materialen zij hierbij gaan gebruiken. “Bij aanbesteding op alleen maar prijs krijg je nooit innovatie.”

Regisseur

Aan het woord is Jeroen Hengeveld, projectleider Vastgoed bij Domesta. “ Was de woningcorporatie voorheen een expert, nu zij we regisseur”, vertelt hij. “Vroeger legden we alle kwaliteit vast in een bestek en gingen we daarmee naar de aannemers. Nu stellen we het budget vast en hebben we, in het geval van de woningen in Schoonebeek, gezegd: renoveer de woning naar label B.” Drie aannemers zijn vervolgens aan de slag gegaan. “Het zou natuurlijk het mooiste zijn als je uit al de plannen de beste onderdelen kan halen, maar je moet nu eenmaal met een aannemer aan de slag gaan.”

Soft Selection Methode

Een beoordelingscommissie, met daarin bewoners en medewerkers van de afdelingen Vastgoed en Wonen van Domesta zijn de offertes gaan beoordelen. “Vooral de inspraak en ruimte voor ideeën van bewoners zijn een meerwaarde van de Soft Selection Methode”, zegt Hengeveld. De projectleider heeft de methode, die oorspronkelijk is ontwikkeld bij Wonion in Ulft, op maat gemaakt voor Domesta. “Het mooie van deze methode is dat je bewuste keuzes kunt maken”, vertelt Hengeveld. “Omdat er niet zo veel vastligt, geef je de aannemer ruimte om met nieuwe ideeën te komen. De aannemers presenteren vervolgens hun plannen aan de commissie en de andere aannemers. Zo leren ze van elkaar en gaan de aannemers die niet gekozen zijn, bij een volgende offerteaanvraag dingen overnemen van het bedrijf dat de klus heeft gekregen.”

In Schoonebeek had bouwbedrijf Buursema uit Erm de beste plannen. De aannemer heeft op zijn beurt de bewoners nauw betrokken bij de renovatie door onder meer huiskamergesprekken te houden. “Daar kwam vooral uit dat de woningen in de winter erg koud waren en in de zomer juist veel te warm”, zegt Hengeveld. “Buursema heeft hiernaar geluisterd en de buitenmuren dikker gemaakt waardoor er een constante binnentemperatuur is gerealiseerd. Wij hadden als woningcorporatie een wens met betrekking tot het onderhoud. De aannemer heeft daarom steenstrips voor de gevels gebruikt. Die zijn onderhoudsarm en dat scheelt enorm in de kosten. Door met deze aanbestedingsmethode te werken kun je echt de vraag stellen: wat krijg ik voor mijn geld?”

Veensprong

Label A

Jeroen Hengeveld kijkt tevreden terug op het project. De woningen hebben, naast de volgens het planmatig onderhoudsplan benodigde renovaties, ook nieuwe duurzame installaties gekregen. Zo zijn er nieuwe Hoog Rendement CV-ketels en zonnepanelen aangebracht en zijn de woningen voorzien van in het pannendak geïntegreerde zonnepanelen. Ook zijn vloeren, kozijnen, het glas en de daken aangepakt. “We hebben label B gevraagd en kregen met deze uitvraag voor hetzelfde geld label A”, zegt Hengeveld enthousiast. “Doordat de aannemer zijn eigen ideeën kon uitwerken, hebben we veel mooiere en energiezuinige woningen gekregen. Als je op prijs blijft aanbesteden, krijg je nooit die innovaties. Het onderscheidend vermogen zit niet in de prijs zoals traditioneel, maar in kwaliteit.”

Bijkomend voordeel in het project was dat de bewoners van De Kampen en Pienhoek niet uit hun huizen hoefden. Buursema heeft de buitenkant van de woningen in vier dagen gerenoveerd. De douches, toiletten en, in enkele woningen, keukens zijn in tien dagen vervangen. Voor de zittende huurders is de huur niet omhoog gegaan. Voor nieuwe huurders gaat Domesta wel een nieuwe prijs vaststellen. De energierekening van de huurders is in sommige gevallen met 180 euro naar beneden is gegaan. En dat ziet Domesta als grote winst: “Voor ons speelt betaalbaarheid een belangrijke rol”, zegt Hengeveld. “Als je er bij een renovatie voor kunt zorgen dat bewoners minder energiekosten gaan betalen, is dat mooi meegenomen.”

Ambitieus

Domesta is blij met de nieuwe manier van aanbesteden en heeft ook 70 huurwoningen aan de Holtlaan, Wendeling en Arve in Emmen volgens de Soft Selection Domesta Methode gerenoveerd. “We zijn bij deze woningen nog een stapje verder gegaan ”, vertelt Hengeveld. “Hier zijn ook luchtwarmtepompen in de woningen aangebracht.” Domesta wil dat de woningvoorraad in 2020 gemiddeld label B heeft. “Dat is een ambitieuze doelstelling, maar we gaan er alles aan doen om die te halen”, aldus Hengeveld. De woningcorporatie gaat de Soft Selection Methode dan ook zeker inzetten bij volgende renovatieprojecten.

Soft Selection Methode

De Soft Selection methode is een vorm van regisserend opdrachtgeverschap waarbij opdrachtgever en opdrachtnemers gezamenlijk een proces in gaan om tot (ontwerp)oplossingen te komen. Het ‘softe’ zit erin dat de opdrachtgever niet alleen harde eisen stelt, maar ook wat zachte eisen en wensen. Meestal lopen de betrokken partijen zo’n proces door in een aantal stappen. Er wordt dus niet in één keer één winnaar gekozen. Een kleine groep gegadigden gaat dan na een eerste selectie door met het ontwikkelen van een oplossing nadat de opdrachtgever aanvullende sturing/ eisen/ wensen heeft gegeven. Vaak komt de opdrachtgever pas tot nieuwe inzichten en mogelijkheden op basis van de eerste voorstellen van de consortia.

De methode is vooral geschikt voor de wat complexere opgaven. Zoals bijvoorbeeld het renoveren van een bestaand bewoond complex waarbij grote stappen vooruit moeten worden gezet.

De Routeplanner Opdrachtgeverschap gaat niet specifiek in op deze methode, maar geeft wel bruikbare kaders aan waarbinnen deze methode ook past.

Woningcorporatie Wonion behoort tot de koplopers als het gaat om het inzetten van de Soft Selection methode.Volg Huren met Energie op twitter