Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Nieuws Huren met Energie


Uitnodiging Aedes netwerk Energiebesparing & Duurzaamheid 12 maart

februari 2015

Het programma Huren met Energie biedt in 2015 twintig extra deelnameplaatsen aan voor de bijeenkomsten van het Aedes Netwerk Energiebesparing & Duurzaamheid. In de bijeenkomst op 12 maart komen aan de orde: permanente gedragsverandering bij huurders, bezoek eerste Nederlandse strowijk Iewan en een debat over de inzet van de STEP-regeling.

Voor het debat zoeken we overigens nog een corporatie die de STEP-regeling toepast voor woningverbetering bij mutatie.


Andere formulieren subsidieaanvragen STEP en FEH door Energie-Index

januari 2015

Het energieprestatiecertificaat is vanaf 1 januari 2015 overgegaan in de Energie-Index. Dit heeft gevolgen voor subsidieregelingen Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) en Fonds Energiebesparing Huursector (FEH).

Niet alleen de labelsystematiek is gewijzigd, maar ook de rekenmethodiek voor het berekenen van de Energie-Index, het Nader Voorschrift. Wie een aanvraag wil doen voor de subsidieregelingen Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)moet hiervoor nieuwe formulieren gebruiken.

Aanvragen die binnenkomen via het oude formulier worden niet afgewezen, maar de aanvrager moet het formulier opnieuw invullen. Op de sites van STEP en FEH staan de nieuwe aanvraagformulieren.


Gevolgen Nader Voorschrift voor corporaties

december 2014

De nieuwe rekenmethode van het energielabel (het Nader Voorschrift) leidt tot een andere Energie-Index (EI) van huurwoningen. Met grote gevolgen voor corporaties, onder andere voor het woningwaarderingsstelsel en de uitvoering van STEP-projecten. Deze consequenties hebben de volle aandacht van Aedes. Aedes doet er alles aan om de problemen op te lossen. Hou de website van Aedes daarom in de gaten voor de laatste informatie.


Mind your STEP: slechts één kans voor correcte subsidieaanvraag

december 2014

Het aanvragen van de STEP subsidie lijkt zo eenvoudig. Toch is al 3,5 miljoen aan subsidie afgewezen! Meestal doordat het startlabel bij het indienen van de aanvraag ontbreekt, ouder is dan 6 maanden of niet overeenkomt met het label zoals opgenomen in de database EP Online. Deze database is leidend voor de aanvraag. Elke corporatie kan hier vooraf controleren of en hoe het startlabel in deze database is opgenomen. Beslist aan te raden, want één keer afgewezen is altijd afgewezen.

Lees verder


Corporaties werken samen voor optimaal energiebeheer

december 2014

’Corporaties, ga niet allemaal zelf het wiel uitvinden’, is de boodschap van Harry Reininga, directeur-bestuurder van AlleeWonen. Samen met HW Wonen, Staedion en Vestia richtte AlleeWonen Corporatie Energie Beheer (CEB) op. Een vereniging die collectieve energiesystemen van aangesloten corporaties professioneel beheert.

Lees verder


Nieuw! FEH lening voor labelverbetering A of hoger

november 2014

Brand new, het Fonds Energiebesparing huursector (FEH). Het gaat om leningen met een lage rente voor verhuurders van een project dat bestaat uit minimaal vijf woningen met een zeer hoge energiebesparingsambitie (label A of hoger). Aanvragen indienen tot 1 oktober 2019.

Lees verder


Regionale bijeenkomsten uitleg STEP-subsidie

november 2014

Veel STEP-aanvragen worden onvolledig ingevuld. Zonde, want dat leidt tot onterechte afwijzingen, het benadeelt collega-corporaties en bovendien mag je iedere woning maar één keer opvoeren. Daarom komen er in november regionale informatiebijeenkomsten waar de regeling én aanvraagprocedure voor de STEP-subsidie (en ook voor de FEH-subsidie) uitgebreid worden toegelicht.

Voor een uitnodiging, mail het RVO o.v.v. ‘Uitnodiging STEP-bijeenkomst’.


Energieakkoord helpt woningcorporaties met energiebesparing

september 2014

Een indicatief energielabel, aanpassen van regels om meer notanul-woningen te realiseren en 400 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen. Dit zijn voor woningcorporaties de belangrijkste onderdelen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Aedes was één van de 40 organisaties die het SER-akkoord ondertekende op 6 september 2013.

Lees verder


Huren met Energie helpt bij labelverbetering & woonlastenbeperking

augustus 2014

Goed nieuws! 1 augustus is het programma Huren met Energie van Aedes en Platform31 gestart. Het programma ondersteunt corporaties 3 jaar lang gratis bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Nationale Energieakkoord.

Doel van het programma is labelverbetering van sociale huurwoningen en beperking van de woonlasten. De dienstverlening bestaat enerzijds uit concrete hulp bij het opzetten, implementeren en uitvoeren van energie- en woonlastenbeleid en het faciliteren van energiekringen door EnergieAmbassadeurs. Anderzijds faciliteert het programma kennisdeling en het samen oplossen van vraagstukken via bijeenkomsten, digitale netwerken, benchmarking en nieuwsbrieven. De ondersteuning is beschikbaar voor alle corporaties.


Nu STEP subsidie aanvragen

augustus 2014

’Dit akkoord zorgt voor schonere energie en meer banen. We investeren in energiebesparing, innovatie en scholing.’ Zo bezegelde minister Kamp de ondertekening van het Nationale Energieakkoord eind 2013.

Een akkoord inclusief €395 miljoen subsidie voor duurzame projecten van corporaties en andere sociale verhuurders. De zogenaamde Stimuleringsregeling Energieprestaties, ofwel STEP subsidie. In het kort:

  • Subsidie aanvragen per woning
  • Minimaal 3 labelstappen vooruit en minimaal uitkomen op label B
  • Bij meer labelstappen is de subsidie hoger
  • Opgave maatregelen is niet nodig
  • Opname startlabel maximaal een half jaar oud
  • Subsidie €2.000 – € 4.500 per woning
  • Maximaal 7,5 miljoen per corporatie
  • Digitaal aanvragen met e-herkenning
  • Indienen vanaf 1 juli
  • En tot slot: Wie het eerst komt, die het eerst maalt en op is op! Ook interessant, in het najaar van 2014 komt er een revolverend fonds voor verhuurders voor projecten die labels A+ en hoger realiseren.

Meer informatie:
Website subsidieregeling STEP
Digitaal aanvraagformulier subsidieVolg Huren met Energie op twitter