Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Nieuws Huren met Energie


Groene Huisvesters awards voor woningstichting Etten-Leur,
Wonion en OFW

oktober 2015

Woningstichting Etten-Leur, Wonion en OFW (Oost Flevoland Woondiensten) hebben de Groene Huisvesters awards 2014 gewonnen. Woningstichting Etten-Leur heeft de meeste labelstappen gerealiseerd in 2014. Wonion is de snelste stijger naar gemiddeld label B. OFW behaalde de laagste Energieindex (gemiddeld label B) in 2014.

Lees verder


Regionale workshops over het Energiestuur

september 2015

Op initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.NL) en in samenwerking met de Energieambassadeurs is er een digitaal hulpmiddel gemaakt om energie beter te integreren binnen het strategische voorraadbeheer van corporaties: het Energiestuur. Dit product is nu gereed en wordt in minimaal vijf regionale workshops verspreid over het hele land toegelicht. De deelnemers gaan hierbij ook zelf aan de slag. Op verzoek van de regio kunnen tijdens de workshop ook de wijzigingen van de STEP en de FEH-regelingen aan bod komen.

Lees verder


Staedion maakt korte metten met open verbrandingstoestellen

september 2015

Woningcorporatie Staedion in Den Haag wil voor eind 2017 alle open verbrandingstoestellen vervangen door veilige warmte-installaties. “Staedion vindt het belangrijk om goede woningen aan te bieden waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan”, zegt Jaap uithof, directeur Onderhoud en Projecten bij Staedion. “We vervangen daarom voor eind 2017 alle gaskachels en geisers in de woningen voor een veilige installatie, zoals een CV-ketel.”

Lees verder


Open verbrandingstoestellen in woningen snel verleden tijd?

september 2015

Woningen zonder open verbrandingstoestellen. Als het aan de overheid ligt, is dit doel in 2023 bereikt. Open verbrandingstoestellen, zoals keukengeisers, gashaarden en oude CV-ketels veroorzaken een verhoogd gezondheidsrisico en zijn minder energiezuinig dan moderne gesloten warmte installaties.

Lees verder


Stadgenoot verplicht met succes vervanging open verbrandingstoestellen

september 2015

Na een tragisch ongeval met koolmonoxide in een woning ruim twee jaar geleden nam Stadgenoot in Amsterdam een ingrijpende maatregel. De corporatie besloot alle open verbrandingstoestellen in haar woningen te gaan vervangen. Niet meer vrijblijvend, maar verplicht. De corporatie moest hiervoor een paar keer naar de rechter, maar die stelde Stadgenoot steeds in het gelijk. Nu twee jaar later zijn bijna alle woningen vrij van open verbrandingstoestellen.

Lees verder


Wijzigingen STEP-regeling vanaf 1 september van kracht

september 2015

De STEP-regeling (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) is veranderd. Vanaf 1 september is een aantal wijzigingen van kracht. Zo is er voortaan een verklaring nodig dat de woning fysiek is opgenomen, de directeurbestuurder moet verklaren dat de corporatie conform de regeling gehandeld heeft en er moet een overzicht komen met de te treffen maatregelen.

Lees verder


Meer dan gevraagd door slim opdrachtgeverschap

september 2015

Woningcorporatie ZVH in Zaandam wil drie portiekflats met in totaal 72 sociale woningen renoveren. Aanvankelijk was het plan om sloop-nieuwbouw te plegen. Dit ging door de komst van de crisis en een vernieuwende kijk op de sloop van vastgoed als kapitaalvernietiging, niet door. De flats zijn onderhevig aan achterstallig onderhoud met klachten over onder anderen vocht en schimmel tot gevolg. Snelle actie is noodzakelijk.

Lees verder


Doelstellingen Energieakkoord best haalbaar voor corporaties

juli 2015

In het Energieakkoord en daarvoor in het Convenant Energiebesparing Huursector is afgesproken dat de woningvoorraad van de corporaties eind 2020 gemiddeld op label B zit. Nu zal dat vanwege financiële omstandigheden en een ongunstige woningvoorraad niet voor elke corporatie lukken, maar de sector als geheel kan dat best halen.

Lees verder


Energiestuur: nieuw hulpmiddel voor integratie energie in strategisch voorraadbeleid

juni 2015

Om corporaties te ondersteunen bij de integratie van het thema Energie in strategisch voorraadbeleid of portefeuillemanagement, vroeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan W/E adviseurs een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen: het Energiestuur.

Lees verder


Passendheidstoets en zonnepanelen

juni 2015

In de nieuwe woningwet is een AmvB opgenomen waarmee corporaties verplicht worden om 95% van de huurtoeslaggerechtigden te huisvesten onder de aftoppingsgrens. De norm voor Passend Toewijzen.

Lees verder


Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door u te abonneren op onze (maandelijkse) nieuwsbrief.

Aanmelden