Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Nieuws


BIK Challenge

februari 2016

De Kamer van Koophandel organiseert samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl een unieke pressure cooker rond energiezuinige woningrenovatie. Woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren in Noord-Holland dagen consortia tijdens deze BIK Challenge, die start op 31 maart en eindigt op 12 oktober, uit om met dé oplossing te komen om hun woningcomplex zo energiezuinig mogelijk te renoveren.

Lees verder


‘Niet alleen Nul op de Meter maar ook duurzaam’

februari 2016

Onlangs zijn in Brabant een tiental woningcorporaties ingewijd in de geheimen van The Natural Step. Deze methodiek biedt de juiste kapstok om de Brabantse woningvoorraad naar Nul op de Meter te brengen en ook te verduurzamen. “Als we dat laatste niet doen brengen we uiteindelijk water naar de zee,” aldus Rob Bogaarts, portefeuillehouder duurzaamheid bij Woonbedrijf.

Lees verder


No regret: 25 jaar vooruit denken

februari 2016

Stadlander heeft negen aangepakte doorzonwoningen uit de jaren zestig geleverd. Met een exploitatie voor 25 jaar. Uitgevoerd op basis van NUL op de Meter, NULtreden geschikt en met NUL gemeentelijke belemmeringen. Over ongeveer 20 jaar zullen er teveel woningen zijn in het werkgebied van Stadlander. Daar nu al op inspelen vinden ze bij Stadlander belangrijk.

Lees verder


Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor energiezuinige renovaties

februari 2016

Voor woningcorporaties die woningen energetisch willen renoveren zijn door de Rijksoverheid in overleg met de brancheorganisaties verschillende subsidie- financieringsmogelijkheden beschikbaar gesteld. Woningcorporaties kunnen de verschillende regelingen met elkaar combineren. De besparing kan zo oplopen tot soms wel 6.000 euro per Nul-op-de-Meterwoning (NoM). We hebben de subsidieregelingen op een rijtje gezet.

Lees verder


Nieuwe aanbestedingsvorm zorgt voor meer innovatie

februari 2016

In het Drentse Schoonebeek zijn 40 woningen van woningcorporatie Domesta in de Kampen en de Pienhoek gerenoveerd en duurzaam gemaakt volgens de zogenoemde Soft Selection Methode. Bij deze aanbestedingsmethode mogen aannemers zelf met ideeën komen hoe zij de renovatie gaan aanpakken en welke materialen zij hierbij gaan gebruiken. “Bij aanbesteding op alleen maar prijs krijg je nooit innovatie.”

Lees verder


Passend toewijzen en duurzaam ondernemen

december 2015

Hoe krijg je het binnen de grenzen van de Woningwet voor elkaar passend toe te wijzen en duurzaam te blijven ondernemen? Deze en andere vragen en oplossingen kwamen aan de orde tijdens een workshop die Aedes voor het netwerk Energiebesparing en Duurzaamheid heeft gehouden op 19 november 2015.

Lees verder


Prestatie afspraken nieuwe stijl

december 2015

Sinds de nieuwe Woningwet is ingegaan, werken Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties op een andere manier samen. Hiervoor maken de partijen prestatieafspraken. Energieambassadeurs Charlie Kock en Jeffrey Mennen leggen uit welke stappen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties moeten nemen.

Lees verder


Stroomversnelling vraagt Tweede Kamer om snelle wetswijziging energieprestatievergoeding

december 2015

De Stroomversnelling heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd haast te maken met de wetswijziging die het mogelijk maakt om voor nul-op -de-meterwoningen een energieprestatievergoeding (EPV)te vragen. In de brief waarschuwt de Stroomversnelling onder meer voor het stil komen te liggen van bouwprojecten.

Lees verder


De impact van geweldig wonen

december 2015

Deelnemers aan de workshop The natural step hebben op 1 december kennis gemaakt met de vier de vier duurzaamheidsprincipes van The Natural Step. The Natural Step vertaalt wetenschappelijke definities en studies in heldere spelregels.

Lees verder


Terugblik Masterclass Opdrachtgeverschap

december 2015

Hoe kunnen woningcorporaties regisserend opdrachtgeverschap inzetten om de doelstellingen in het Energieakkoord te halen? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de Masterclass Opdrachtgeverschap van Huren met Energie op 5 november.

Lees verder


Versneld uitfaseren open verbrandingstoestellen

oktober 2015

Peter Linders en Jeffrey Mennen zijn op pad gegaan om mooie voorbeelden op te halen van corporaties die versneld open verbrandingstoestellen uitfaseren.

Lees verder


Slimmere woningen voor Wonion door uitdagend opdrachtgeverschap

oktober 2015

Wonion ontwikkelde een eigen aanbestedingsmethode, die zij bij alle inkooptrajecten gebruikt. Zo ook bij de ontwikkeling van de Parkbuurt in Ulft, waar Wonion 28 energieneutrale grondgebonden woningen realiseerde.

Lees verder


Professioneel opdrachtgeverschap: betere woningen, lagere kosten

oktober 2015

Woningcorporaties geven jaarlijks miljarden euro’s uit aan het verbeteren van hun woningvoorraad. In het Energieakkoord is afgesproken dat de woningvoorraad van de corporaties eind 2020 gemiddeld een B label heeft. Dit is geen eenvoudige opgave.

Lees verder


“Corporaties hebben te weinig aandacht voor interne organisatie van opdrachtgeverschap”

oktober 2015

Alleen de aanbestedingsprocedures veranderen is niet voldoende. Corporaties die hun opdrachtgeverschap willen professionaliseren moeten ook de eigen organisatie hierop inrichten, ook al is dat soms een pijnlijk proces. Dat vindt Marleen Hermans, hoogleraar publiek opdrachtgeverschap aan de TU Delft.

Lees verder


Eerste workshop Energiestuur: ‘hier heb ik heel wat aan’

oktober 2015

Huren met Energie en RVO hadden geen betere plek kunnen kiezen voor de eerste workshop over het Energiestuur Het jarige Eco-Platform kwam vorige week voor de twintigste keer bij elkaar bij initiatiefnemer Wooncompagnie in Hoorn. Op het programma stond onder meer de eerste van een reeks Energiestuurworkshops die RVO en Huren met Energie komende maand houden.

Lees verder
Volg Huren met Energie op twitter