Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

No-regret: 25 jaar vooruit denken

Wim van den Bergh
programmaleider innovatie Stadlander


8 februari 2016

De laatste maanden wordt mijn agenda voor een groot deel bepaald door het geven van presentaties en het “in de keuken” laten kijken bij Stadlander. Aanleiding is de levering van de eerste negen aangepakte doorzonwoningen uit de jaren zestig in Oud Vossemeer met een exploitatie voor 25 jaar. Uitvoering op basis van drie keer NUL: NUL op de Meter, NULtreden geschikt en met NUL gemeentelijke belemmeringen. Stadlander, werkzaam in een krimpgebied, stuurt op een integrale benadering van “woonlasten” en “langer zelfstandig thuis wonen”. Over ongeveer 20 jaar zullen er teveel woningen zijn in ons werkgebied. Daar nu al op inspelen is ook onze verantwoordelijkheid.

Radicale innovatie

Wij ontlenen ons bestaansrecht aan betaalbare en zorggeschikte huisvesting voor de doelgroep. De insteek van Stadlander is daarbij dat we de lat al jaren lang hoog leggen bij het terugdringen van het energieverbruik en het realiseren van levensloopbestendige woningen. Dit combineren we met nieuwe vormen van opdrachtgeverschap waarbij we de markt uitdagen met nieuwe onbekende oplossingen te komen. Met de gebruikelijke technieken en bouwwijzen kunnen we immers geen gezonde business case creëren. We moeten het hebben van radicale innovatie. Een beetje kantelen van de bouwkolom is absoluut onvoldoende. Het moet echt anders. De enige manier waarop dit geprikkeld wordt, is doordat partijen die er toe doen zoals woningcorporaties, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Zo creëren we een andere (volume)vraag waarop de hele markt betaalbare en robuuste producten kan ontwikkelen. Hopelijk profiteren particulieren op termijn mee van die ontwikkelde producten.

Fossiele gas uitbannen

Stadlander ontwikkelt NOM en NUL-treden in de bestaande bouw maar ook in de nieuwbouw. Daar waar er te weinig dakvlak voor pv-opwekking (zonnepanelen) is, maken we de nieuwbouw woningen wel NUL-treden en in de basis NOM-proof. Door nu te kiezen voor “full electric”, bannen we op voorhand het fossiele gas uit. Nu nog investeren in gasinfrastructuur betekent feitelijk ook beginnen met het versneld afschrijven daarvan in 15 jaar. Ook de warmtevraag wordt al afgestemd op de EPV-regelgeving (Energie Prestatie Vergoeding). Het enige wat mogelijk in bepaalde situaties achterblijft, vanwege nu te weinig dakvlak, is pv-opwekking voor een aantal woningen. Een deel van de woningen is gelijk EPV-inzetbaar en een ander deel is voorbereid. Door technologische ontwikkelingen denken we die woningen over een aantal jaren alsnog onder de EPV te kunnen brengen. Tot die tijd nemen die klanten al hun nodige elektriciteit af van het nutsbedrijf. De woning is echter wel net zo energiezuinig als de huizen die EPV-proof zijn en zelf in hun opwekking voorzien.

Zo menen we ons maatschappelijk kapitaal maximaal te laten renderen doordat we woonproducten voor een lange tijd wegzetten die een maximale prestatie leveren op het gebied van Duurzaam Langer Thuiswonen en beheersing van woonlasten. Dit laatste wordt mede sterk bepaald door de hoogte van de energierekening.

Dus collega corpo’s! Handen uit de mouwen en ga die uitdaging aan. De crisis heeft op dat gebied jammer genoeg niet lang genoeg geduurd.Volg Huren met Energie op twitter