Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Open verbrandingstoestellen in woningen snel verleden tijd?


Woningen zonder open verbrandingstoestellen. Als het aan de overheid ligt, is dit doel in 2023 bereikt. Open verbrandingstoestellen, zoals keukengeisers, gashaarden en oude CV-ketels veroorzaken een verhoogd gezondheidsrisico en zijn minder energiezuinig dan moderne gesloten warmte installaties.

Er zijn in Nederland nog veel open-verbrandingstoestellen in gebruik: circa 550.000 woningen zijn met geisers uitgevoerd, ruim 278.000 woningen worden lokaal verwarmd met een gashaard aangesloten op een schoorsteen. Daarnaast zijn er nog oudere typen CV-ketels en gasboilers in een open uitvoering. De open-verbrandingstoestellen zijn eigendom van de woningcorporatie, bewoner of van het energiebedrijf.

Wat is een Open-verbrandingstoestel?

Een open-verbrandingstoestel is een toestel dat voor de verbranding van gas gebruikmaakt van lucht uit de ruimte waarin het toestel staat opgesteld, waarbij de rookgassen (verbrandingsgassen) of in diezelfde ruimte vrijkomen of via een afvoer naar buiten worden afgevoerd. Voorbeelden van een open-verbrandingstoestel zijn de oudere CV-ketel, de gas(gevel)kachel en de geiser.

Wat is het gevaar?

Dergelijke toestellen onttrekken voor de verbranding lucht aan de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Vooral in woningen die kierdicht zijn door bijvoorbeeld de vervanging van kozijnen en of isoleren, waardoor de luchttoevoer en rookgasafvoer onvoldoende is en de ventilatie gebrekkig, kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Schadelijke verbrandingsgassen – vooral koolmonoxide (CO) – kunnen dan in de woning terecht komen. Doordat woningen steeds beter worden geïsoleerd en natuurlijke ventilatie afneemt, nemen de gezondheidsrisico’s in woningen met deze toestellen toe. De aanwezigheid van afzuigkappen en mechanische ventilatie in combinatie met (rookgas) afvoer gebonden open-verbrandingstoestellen vergroot het risico.

Koolmonoxide (CO) veroorzaakt hoofdpijn en duizeligheid. Hoge concentraties kunnen zelfs leiden tot verstikkingsdood (‘kolendampvergiftiging’). Hieraan overlijden jaarlijks ongeveer 10 mensen. De vader van een van deze slachtoffers heeft een informatiesite ‘Koolmonoxidelevensgevaarlijk’ opgericht met de laatste informatie.

Waarom zijn ze er nog?

In de kabinetsbrief van 28 augustus 2013 over het Bouwbesluit 2012 wordt als een van de onderwerpen de voortgang van de uitfasering van de open-verbrandingstoestellen behandeld. De minister concludeerde daarin dat op basis van onderzoek het vervangen van open-verbrandingstoestellen door veiliger gesloten toestellen in het algemeen voortvarend verloopt. Bij voortzetting van deze afname zullen er over ongeveer tien jaar geen open verbrandingstoestellen meer zijn. De overheid streeft naar de uitfasering van alle open verbrandingstoestellen in 2023.

Een toestel zonder afvoer is relatief goedkoop in aanschaf met lage installatiekosten. Omdat het toestel een beperkte hoeveelheid warmtapwater levert (tapdebiet), is het ook energiezuinig en goedkoop in gebruik. Ondanks het feit dat een open verbrandingstoestel relatief goedkoop is in de aanschaf en installatiekosten, zijn voor het vervangen van open verbrandingstoestellen inmiddels een groot aantal toestelalternatieven mogelijk. Deze variëren van vervanging door gesloten toestellen tot duurzame all electric varianten als warmtepompen, photovoltaic (PV)-panelen en zonnecollectoren.

Verbieden?

De mogelijkheden en belemmeringen zijn in opdracht van het ministerie VROM in 2008! al door UJG (Utrechtse Juristen Groep) onderzocht. Belangrijkste conclusie uit het rapport ‘De juridische mogelijkheden en belemmeringen van eventuele wettelijke aanpak van de risico’s van open verbrandingstoestellen in woningen’ was dat dit door de richtlijnen en EU- verdrag, vanwege handelsbelemmering niet mogelijk is. Wel adviseerden de auteurs om, in samenwerking met andere Europese lidstaten, een verbod op Europees niveau te initiëren.

Tot die tijd kunnen we door extra aandacht voor gevaar, noodzakelijk onderhoud en het plaatsen van koolmonoxidemelders het aantal ongevallen proberen te beperken. Hiervoor heeft Aedes voor de woningcorporaties en professionele verhuurders een handreiking ‘vervanging open-verbrandingstoestellen’ opgesteld. Maar we kunnen ook net als Stadgenoot uit Amsterdam met succes onder dwang de open-verbrandingstoestellen (laten) verwijderen.

Wat vindt u?

Het huidige beleid van de overheid streeft naar uitfasering van alle open-verbrandingstoestellen in 2023. Dit betekent dat er de mogelijkheid bestaat dat er nog zo’n 80 mensen zullen overleiden door verstikking als gevolg van kolendampvergiftiging!

Acceptabel? Velen van u zal dit niet acceptabel vinden. En? Wat doen we eraan?
Graag willen wij de komende maand (september) met u hierover in discussie! Meer weten? Kijk op de site van Huren met Energie of bel een van de Energieambassadeurs.


Volg Huren met Energie op twitter