Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Passend toewijzen en duurzaam ondernemen

21 december 2015

Hoe krijg je het binnen de grenzen van de Woningwet voor elkaar passend toe te wijzen en duurzaam te blijven ondernemen? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens een workshop die Aedes voor het netwerk Energiebesparing en Duurzaamheid op 19 november 2015 hield.

netwerk energiebesparing en duurzaamheid

Passenheidsscenario’s

De deelnemers verkenden of en hoe duurzaamheid en passend toewijzen elkaar mogelijk bijten. En welke oplossingen daar eventueel beschikbaar voor zijn. Als leidraad dienden de 5 passenheidsscenario’s van Platform31 / RIGO, die vooraf aan de workshop nog eens even helder op het netvlies van de deelnemers werden gezet door Sjoerd Zeelenberg van RIGO.

Aedes organiseert voor dit netwerk jaarlijks drie bijeenkomsten over actuele thema’s. Doel is informeren, kennisdelen en ontmoeten.

De belangrijkste resultaten uit de workshop van 19 november zijn:

Gevolgen

 • Eenzijdig sturen op huur
 • Lage inkomens krijgen minder keus door stijgende huren (Verklontering in de markt
 • Grote regionale verschillen
 • Duurzaamheidsambities komen onder druk te staan (label B/C volstaat)
 • Alleen nog investeringsruimte voor goedkopere voorraad
 • Bij nieuwbouw worden kleinere woningen gebouwd (label A)
 • Realiseren senioren- en zorgwoningen wordt nog problematischer
 • Ontbreekt aan integrale langetermijnvisie bij overheid (lobby Aedes!)

Oplossingen & Tips

 • Benader passendheid vanuit integrale woonlasten inclusief energiebeleid
 • Landelijke normen voor ‘betaalbare woonlasten’ en ‘minimum kwaliteit’
 • Maatwerk per regio en voor huurders
 • Meer nadruk op prijs / kwaliteit
 • Er liggen kansen in duurder aanbod, maar ook verkoop van groot/luxe bezit
 • Wees creatief met servicekosten voor energiebesparende maatregelen
 • Natuurlijke momenten pakken voor investeringen i.o.m. bewoners (mutatie en …)
 • Kijk intern breder voor financiering energiebeleid: neem alle ‘potjes’ mee
 • Aanvullende voorwaarden stellen: o.a. samenstelling huishouden, eigen bijdrage
 • EPV, ook voor niet-Nul-Op-de-Meter
 • Investeringen door derden, bijvoorbeeld Esco’s en leaseconstructies

Volg Huren met Energie op twitter