Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Routinegedrag vertraagt energietransitie

Blog Charlie Kock, EnergieAmbassadeur Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord Oostpolder.

Duurzame ontwikkeling, of zoals ze in Zuid-Afrika zeggen, volhoudbaarheid, leeft volop bij corporaties. Gevoed door de EnergieAgenda van minister Kamp en het klimaatverdrag van Parijs. De roep om hulp is groot van de mensen die vooruit willen. Tegelijkertijd heerst er verwarring en onzekerheid die contraproductief werken. Want hoe verhouden energieneutrale ambities voor 2050 zich tot energiedoelen van 2020? Wat moeten we dan nu anders doen en wat niet meer? Hoe gaan de ontwikkelingen in de bouw? Wordt het verplicht om de slechte labels eerst te doen?

Nu ik een jaar in deze sector heb ‘rondgelopen’ valt op dat vooral cultuur of een sociaal organisatorisch probleem belemmerend werkt in de bouw- en de corporatiesector. Al tien jaar kampt de sector met ingesleten routinegedrag op alle organisatieniveaus. Hoewel dit moeilijk is te doorbreken, is het een behoorlijk vertragende factor in de transformatie naar een organisatie met een woonproduct van deze eeuw: goedkoper, van betere kwaliteit en vooral duurzaam. Urgentie tot versnelling is er onvoldoende.

De ontwikkelingen buiten de bouwwereld gaan echter exponentieel snel. Straks worden ‘we’ links en rechts ingehaald vanuit onverwachte hoeken. Google, Ikea? Ik hoor verschillende geluiden. Het zijn spannende tijden. We zitten aan de vooravond van een enorme kanteling van bouwen en wonen. Het is de vraag wie hierin leidend wordt.Volg Huren met Energie op twitter