Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Slimmere woningen voor Wonion door uitdagend opdrachtgeverschap

26 oktober 2015

In de Parkbuurt in Ulft realiseerde Wonion 28 energieneutrale grondgebonden woningen. Het aanbestedingstraject startte in 2013 en in 2014 zijn de woningen opgeleverd. Wonion ontwikkelde een eigen aanbestedingsmethode, die zij bij alle inkooptrajecten gebruikt. Zo ook bij de ontwikkeling van de Parkbuurt. Het ging om renovatie en sloop-nieuwbouw van zowel kleine eengezinswoningen, seniorenwoningen als levensloopbestendige woningen. Dit artikel zoomt in op hun opdrachtgeverschap bij de nieuwbouwwoningen.

Foto Parkbuurt 5

Martkpartijen uitdagen

“We willen met onze aanbestedingsmethode marktpartijen uitdagen een integraal product te ontwikkelen”, vertelt manager vastgoed Roderik van Lith. Wonion draait de traditionele verhoudingen om en formuleert haar behoefte in de prestatie-eisen. Daarin staat de ‘wat’ centraal. De markt mag bepalen ‘hoe’ zij dat realiseren. Partijen krijgen het verzoek de opgave niet alleen op te pakken, maar juist de samenwerking te zoeken met andere partijen. Dit maakt een integrale oplossing mogelijk waarin zowel de bouwer, de installateur als de architect betrokken zijn via een consortium.

Transparant over werkwijze

Naast de prestatie-eisen geeft Wonion vooraf de beoordelingscriteria mee aan de consortia. Deze gaan over onder meer functionaliteit, architectuur en onderhoudsgevoeligheid. Ook neemt de corporatie de hoogte van de onderhoudskosten mee in de afweging. Daarnaast communiceert Wonion het maximale budget aan de consortia. Ze mogen uiteraard ook aanbieden voor een lager bedrag. De total cost of ownership is van belang. De keuze valt op degene met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vernieuwend is dat Wonion aangeeft hun ‘onderbuikgevoel’ mee te nemen in hun uiteindelijke keuze. “Partijen vinden dit geen probleem, zolang je wel transparant blijft in de keuzes die je maakt. Ze begrijpen het juist heel goed”, aldus Roderik van Lith.

Selectie

Er werden twaalf partijen uitgenodigd bij de eerste sessie, waarin Wonion uitleg gaf over de prestatie-eisen en de partijen vragen konden stellen. Daaruit zijn drie partijen gekozen die een voorstel inbrachten op de prestatie-eisen. Deze drie partijen presenteerden hun voorstel aan de beoordelingscommissie. Deze commissie bestond uit verschillende specialisten met kennis over onder anderen onderhoud, energiemaatregelen en financiën. Zij kregen de plannen een week vooraf gemaild. De selectiecommissie, bestaande uit de bestuurder en één of twee managers, besliste op de betreffende dag of in dezelfde week nog. Partijen die het niet werden, kregen een tegemoetkoming in de kosten.

Leerpunten uit aanbesteding

  1. Besteed tijd aan het opstellen van de prestatie-eisen. Geen bestekken meer.
  2. Communiceer open en transparant met marktpartijen over de manier waarop gewerkt wordt.
  3. Een communicatieplatform is een handig middel om transparant en efficiënt te communiceren. Bijvoorbeeld: als een bouwer een vraag stelt aan de constructuur, dan kan de architect die informatie ook zien. Bovendien staan de meest recente versies van stukken online op een centrale plek.
  4. Deze manier van werken vraagt een ander type contract, namelijk een design- and buildcontract. Dat doet Wonion op basis van de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). Daar hoort een andere manier van werken bij. Hiervoor hebben de medewerkers van Wonion een cursus gevolgd.
  5. Neem als organisatie de tijd om je deze andere manier van werken eigen te maken.

“We hebben een goed product gekregen binnen de financiële kaders“, vertelt Roderik tevreden.

Meer weten over de aanbestedingsmethode van Wonion?

Benader Roderik van Lith, manager vastgoed bij Wonion. R.vanlith@wonion.nl


Volg Huren met Energie op twitter