Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Stadgenoot verplicht met succes vervanging open verbrandingstoestellen

Na een tragisch ongeval met koolmonoxide in een woning ruim twee jaar geleden nam Stadgenoot in Amsterdam een ingrijpende maatregel. De corporatie besloot alle open verbrandingstoestellen in haar woningen te gaan vervangen. Niet meer vrijblijvend, maar verplicht. De corporatie moest hiervoor een paar keer naar de rechter, maar die stelde Stadgenoot steeds in het gelijk. Nu twee jaar later zijn bijna alle woningen vrij van open verbrandingstoestellen.

In 2013 hadden nog zo’n 3500 woningen van Stadgenoot een open verbrandingstoestel. De woningen werden verwarmd met een gaskachel of kregen warm water via een geiser. “Onze maatregel werd vooral ingegeven door veiligheid”, zegt Pim de Ruiter van Stadgenoot. “Na een ongeval in de Ten Katestraat besloten we huurders te verplichten om hun open verbrandingsapparaten te laten vervangen. Soms deden huurders dit met tegenzin, maar de meesten zagen de comfortwinst wel.”

Hoewel het project van Stadgenoot vooral werd ingegeven door veiligheid kwam ook de energiewinst aan bod. Een HR-ketel levert meer warmte per kubieke meter gas. Ter vergelijking: een gaskachel heeft een rendement van 40 tot 60 procent. Een ouderwetse cv-ketel scoort ongeveer 60 á 70 procent. Een moderne HR-ketel komt wel tot 90 procent rendement. “Natuurlijk zijn er energievoordelen, maar er schuilt ook een risico in het vervangen van de open verbrandingstoestellen”, zegt De Ruiter. “Doordat mensen een comfortabelere douche hebben, is de verleiding groot er langer onder te gaan staan. Of ze gaan hun huis warmer stoken. Daarom adviseren wij mensen het verbruik in de hand te houden.”

De huurders van Stadgenoot kregen te maken met een huurverhoging van minimaal 20 en maximaal 40 euro per maand voor de vervanging van hun gaskachel of geiser. Ook was er een kleine aanpassing in de servicekosten. “De huurders krijgen de huurverhoging gedeeltelijk terug via de huurtoeslag”, zegt De Ruiter. “Stadgenoot heeft de helft van de kosten voor het vervangen van de toestellen voor haar rekening genomen.”

Goede communicatie is volgens De Ruiter onmisbaar bij een dergelijk project. “We zijn vanaf het begin open geweest naar onze huurders en hebben de voorlichting goed afgestemd met huurderskoepel Huurgenoot.” Uiteindelijk heeft Stadgenoot drie keer een aantal zaken voor de rechter gebracht. Die gaf de woningcorporatie in alle zaken gelijk. “We kijken terug op een geslaagd project”, zegt De Ruiter.”Een groot deel van onze woningen is een stuk veiliger, comfortabeler en duurzamer geworden.”


Volg Huren met Energie op twitter