Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Staedion maakt korte metten met open verbrandingstoestellen

Woningcorporatie Staedion in Den Haag wil voor eind 2017 alle open verbrandingstoestellen vervangen door veilige warmte-installaties.

“Staedion vindt het belangrijk om goede woningen aan te bieden waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan”, zegt Jaap uithof, directeur Onderhoud en Projecten bij Staedion. “We vervangen daarom voor eind 2017 alle gaskachels en geisers in de woningen voor een veilige installatie, zoals een CV- ketel.”

Bijzonder aan het project is dat de woningcorporatie geen eigen bijdrage vraagt en de huur niet verhoogt, ook al is het bestaande open verbrandingstoestel eigendom van de bewoner. “Alle bewoners moeten hun woning comfortabel kunnen verwarmen op een energiezuinige manier”, aldus Uithof.

Staedion vindt het belangrijk, zoals ook de zorgplicht in de Woningwet dit bepaalt, om kwalitatief goede woningen aan te bieden die technisch in orde zijn. Een open verbrandingstoestel is een ketel, geiser of gaskachel die de lucht voor het verbranden van het gas uit de woning haalt. Vroeger maakten de meeste woningen gebruik van dit soort warmtevoorzieningen. Ook Staedion vindt dat het tegenwoordig veiliger kan.

Risico voor de veiligheid en gezondheid

Open verbrandingstoestellen, zoals keukengeisers, gashaarden en oude cv-ketels onttrekken tijdens het stoken lucht (zuurstof) aan de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Wanneer deze toestellen niet goed aangesloten zijn op een afvoer naar buiten komen de schadelijke verbrandingsgassen – vooral koolmonoxide- in de woning terecht.

Geen kosten

Staedion zet zich met dit project in voor veilige woningen en is hiermee een goed voorbeeld voor andere woningcorporaties.

Volg Huren met Energie op twitter