Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Strategiekaart Aardgasloze wijken

In de EnergieAgenda geeft minister Kamp aan hoe het kabinet gaat sturen op een energieneutraal Nederland in 2050. Om grip te krijgen op deze energietransitie voor de gebouwde omgeving is inzicht nodig: in de alternatieven voor aardgas, in de eigen vastgoedvoorraad en in strategieën die nodig zijn voor beleidsontwikkelingen in de aanloop naar aardgasloze wijken. Tijdens de startbijeenkomst Experiment warmtesprong gaf Bureau Overmorgen uitleg over de Strategiekaart Aardgasloze wijken.

Eerder werkte het bureau samen met Zuid-Hollandse gemeenten en Programmabureau Warmte Koude aan Warmtekansenkaarten. Deze kaarten bieden per gemeente een overzicht van de mogelijkheden die er zijn waarmee een gemeente aan de verwarmingsvraag kunnen voldoen. Deze kaarten zijn doorontwikkeld voor corporaties tot de Strategiekaart Aardgasloze wijken.

Strategiekaart Aardgasloze wijken
De kaart geeft partijen inzicht in informatie over onder andere: het huidige verwarmingssysteem, de Energie-Index, het gasverbruik, de warmtevraag, het bouwjaar en het woningtype. De kaart is een online applicatie en maakt gebruik van open data en informatie gecombineerd met alle relevante beschikbare data van de woningbouwcorporatie. Op basis van de eigenschappen van het complex en potentiële duurzame warmtebronnen worden per complex de kansen voor verschillende alternatieven voor aardgas bepaald, waaronder collectieve duurzame warmtenetten en individuele all-electric concepten, waaronder het nul-op-de-meterconcept van de Stroomversnelling.

Inzicht per wijk en gebouw
Door vervolgens uit te zoomen naar het niveau van de wijk ontstaat inzicht in de transitie naar een aardgasloze warmtevoorziening per wijk en gebouwclusters. Waar liggen de kansen voor individuele all-electricconcepten met warmtepompen en waar is aansluiting op een duurzaam warmtenet het beste alternatief? In welke wijken staan er werkzaamheden aan het gasnet gepland? Deze gegevens kunnen corporaties benutten om gezamenlijk met huurdersorganisaties en gemeenten de strategie te bepalen.

Hieronder is een uitsnede van de kaart opgenomen:

Strategiekaart aardgasloze wijken 1
strategiekaart aardgasloze wijken 2


Volg Huren met Energie op twitter