Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor energiezuinige renovaties

7 februari 2016

Voor woningcorporaties die woningen energetisch willen renoveren zijn door de Rijksoverheid in overleg met de brancheorganisaties verschillende subsidie- financieringsmogelijkheden beschikbaar gesteld. Woningcorporaties kunnen de verschillende regelingen met elkaar combineren. De besparing kan zo oplopen tot soms wel 6.000 euro per Nul-op-de-Meterwoning (NoM). We hebben de subsidieregelingen op een rijtje gezet.

Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP)

De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) richt zich op verhuurders van huurwoning(en) in de gereguleerde huursector (alle toegelaten instellingen). Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten woningcorporaties minimaal een Energie-index van 1,4 (voorheen label B) bereiken. Hoe slechter het startlabel, hoe hoger de subsidie.

Subsidie aanvragen is mogelijk sinds 1 juli 2014 en kan nog tot en met 31 december 2017. Uitkering van de subsidie vindt plaats vanaf 2018. Dat betekent dat een voorinvestering door de corporatie noodzakelijk is.

Er is nog ongeveer 300 miljoen euro beschikbaar (peildatum januari 2016). Op de website van RVO.nl is te zien welke corporaties voor hoeveel woningen en voor welke bedragen STEP-subsidie hebben aangevraagd.

Voorwaarden en hoogte subsidie

Een subsidieaanvraag indienen is mogelijk voor één of meer huurwoningen. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die per huurwoning wordt bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft die na renovatie is verbeterd.

Voor woningcorporaties bedraagt de subsidie per huurwoning

Fonds energiebesparing huursector (FEH)

Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) biedt voor verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen. FEH is bedoeld voor verhuurders van een project, bestaande uit minimaal vijf woningen, met een zeer hoge energiebesparingsambitie (waaronder NoM). Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen tot en met 30 september 2019 subsidie aanvragen.

Voor wie?

Woningcorporaties en andere verhuurders van woningen komen in aanmerking voor de lening van het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH). Het maakt niet uit of de huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens ligt. De regeling is niet bedoeld voor natuurlijke personen, alleen voor rechtspersonen.

Voorwaarden

Een rechtspersoon kan een lening aanvragen voor minimaal vijf woningen die allemaal een huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens moeten hebben. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die per huurwoning wordt bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.

Informatie over het verschil tussen een energielabel en een Energie-Index.

Hoogte van de lening en rente

Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen een lening aanvragen voor maximaal 25 procent van de projectkosten die zij gaan maken. Hierbij geldt een maximum van 15.000 euro per huurwoning. Het minimale bedrag om subsidie aan te vragen is 75.000 euro. Het maximale leenbedrag per aanvrager is 8 miljoen gedurende de looptijd van deze regeling.

Het totale beschikbare bedrag is 75 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Voor aanvragen van woningcorporaties is 58.240.000 euro gereserveerd en voor aanvragen van overige verhuurders 14.560.000 euro.

De lening heeft een looptijd van 15 jaar. De rente bedraagt voor:

  • Woningcorporaties met woningen onder de liberalisatiegrens 0,5 procent;
  • Woningcorporatie met woningen boven de liberalisatiegrens 1,9 procent;
  • Overige verhuurders 1,9 procent.

Lening aanvragen en indieningstermijn

Woningcorporaties en overige verhuurders kunnen tot en met 30 september 2019 een lening aanvragen. Dit kan alleen als rechtspersoon, niet als natuurlijk persoon.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. RVO.nl neemt alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Aanvragers moeten ook een Excelbestand invullen met de gegevens van de huurwoning(en) waarvoor zij de lening aanvragen. Het Excelbestand is te vinden op Aanvragen Fonds energiebesparing huursector.

solar panels

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen zowel particulieren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Als gevolg van een lobbytraject van Aedes is deze subsidie ook beschikbaar voor woningcorporaties. Voor woningcorporaties die met NoM aan de slag gaan, is het aan te bevelen om leveranciers op deze subsidie te wijzen.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?

Huizen en bedrijven minder verwarmen met gas, maar met duurzame warmte. Dat is wat de overheid de komende jaren gaat stimuleren. Dit levert een energiebesparing op en dringt de CO2-uitstoot terug. De ISDE-subsidieregeling biedt financiële ondersteuning aan particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling is op 1 januari 2016 open gesteld en loopt tot en met 31 december 2020. RVO.Nl maakt het budget voorafgaand aan elk subsidiejaar bekend.

Wanneer ISDE aanvragen?

Voor subsidiejaar 2016 is de regeling op 4 januari van start gegaan en loopt tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?

In 2016 is er 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Op 13 januari 2016 om 17:00 waren er 200 aanvragen binnen. Daarvan waren 113 particuliere aanvragen en 87 zakelijk. Dit betekent dat een beperkt deel van het jaarbudget is aangevraagd.

Hernieuwde subsidieaanvraag bij uitputting budget

Het kan gebeuren dat het subsidiebudget voor het jaar op is. Aanvragers ontvangen dan een brief waarin staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dat moment is er twaalf maanden de tijd om opnieuw een aanvraag in te dienen. Aanvragers kunnen dan aanspraak maken op het budget van het opvolgende jaar, indien er voor dat jaar budget is.

Deze informatie is ook te vinden op de site van RVO.nl.Volg Huren met Energie op twitter