Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Tablis Wonen: samenwerken aan duurzaamheid

Intern draagvlak is van belang bij de aanpak van energiebessparing. Maar het geeft ook energie om samen te kijken hoe de aanpak nog beter kan. Dit kwam naar voren in de workshop ‘intern draagvlak energiebesparing’ die Leo Timmer van Tablis Wonen en energieambassadeur Marlou Boerbooms op 17 maart hebben gehouden.

Collega’s van de afdelingen vastgoed, financiën en wonen van woningcorporatie Tablis Wonen gingen aan de slag met een case voor betaalbare woonlasten door de woningen te verduurzamen. Het werk leverde input op om het beleid aan te scherpen. Ook teams van collega corporaties Omnivera en woningstichting Nieuw Lekkerland deden mee aan de workshop.

Groenste label

Bestuurder Henk Gravesteijn opende de bijeenkomst en sloot deze af: ‘Tablis Wonen is in Zuid Holland een van de corporaties met gemiddeld het groenste label, het is fijn om te zien dat medewerkers met goede voorstellen komen om betaalbaar en comfortabel wonen door energiebesparing verder te brengen. Wij gaan verder op dit thema en betrekken er een komende keer wellicht ook onze stakeholders als de huurdersorganisatie, gemeente en ketenpartners bij. Marlou heeft aangeboden met ons de Reality Game ‘Energiebesparing bestaande woningbouw’ te doen waardoor we met onze partners een stap vooruit maken.’

Meer informatie

Leo Timmer, l.timmer@tabliswonen.nl, 0184 444 844

Reality Game ‘Energiebesparing bestaande woningbouw’ en Teamdag ‘intern draagvlak energiebesparing’: Marlou Boerbooms, marlou@energieambassadeur.nl, 06 512 25 442


Volg Huren met Energie op twitter