Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Terugblik Masterclass Opdrachtgeverschap: efficiënt energiebesparen

Hoe kan regisserend opdrachtgeverschap woningcorporaties helpen om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen? Deze vraag stond centraal tijden de Masterclass Opdrachtgeverschap van Huren met Energie op 5 november bij Aedes in Den Haag.

Na de opening door dagvoorzitter en energieambassadeur Emirto Rienhart vertelde Maarten Georgius van Aedes over het belang regisserend opdrachtgeverschap om de doelstellingen van het energieakkoord te bereiken.

Ferry van Wilgenburg (Bouwketens.nl) vertelde over de veranderende omstandigheden waarbinnen corporaties hun werk moeten doen, de doel zij hebben en de rol die regisserend opdrachtgeverschap hier bij speelt.

Kees Keizer (ZVH) en Nicole de Vrij (De Sleutels Leiden) lichtten projecten uit hun eigen praktijk toe. Ze vertelden over energetische verbetering van portieketagewoningen waarbij marktpartijen werden uitgedaagd op basis van een vooraf meegeven bedrag en een aantal voorwaarden tot oplossingen te komen. Het proces en interactie met bewoners speelde in beide gevallen een belangrijke rol. Beiden besl

Jur Deckers (Accolade) presenteerde verschillende bouwcontracten. Van de traditionele vorm tot de DBFMO en ging daarbij in op de voor- en nadelen en op de valkuilen. Hij ging hierbij met name ook in op de Aedes modelcontracten en UAV GC.

Hieronder vindt u een aantal presentaties die tijdens deze Masterclass zijn gehouden.Volg Huren met Energie op twitter