Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

‘thuis legt WKO-installaties aan: ‘Veel investeren in goede uitleg’

11 april 2016

Woningcorporatie ‘thuis heeft in Eindhoven en Best Warmte Koude Installaties (WKO) aangelegd in eengezinswoningen en appartementen en investeert zo in duurzaamheid. Energieambassadeur Peter Linders interviewt Robert Arts, coördinator duurzaamheid ‘thuis, over het project. ‘Communicatie met de bewoners, maar ook intern, is zeer belangrijk’.

Hoe is ’thuis tot de besluitvorming gekomen om een WKO-installatie te gaan toepassen?
‘Voor de herstructurering in Eindhoven heeft ’thuis de ambitie uitgesproken om te investeren in duurzaamheid, mede in afstemming met de gemeente. Op basis van een uitvraag met een ambitie op het vlak van duurzaamheid, is gekozen voor het huidige systeem van collectieve open bronnen, ringleiding en warmtepompen in de grondgebonden woningen en collectief in de gestapelde eenheden’.

Wat was de motivatie?
‘Uiteraard speelde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft milieu een belangrijke rol. Daarnaast heeft ’thuis dit gedaan vanuit de motivatie om een duurzaam product te realiseren, waarbij de woningen onafhankelijk of minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarbij wilde ’thuis zelf invloed hebben op de energielasten van de gebruikers om deze zoveel mogelijk te beperken’.

Wat was de impact op de huurprijs?
’thuis heeft voor de exploitatie van de WKO-installaties een energie-BV opgericht. Hierdoor is het mogelijk een vergoeding te vragen voor de installatie buiten de huur van de woningen om. Voor de huurprijs van de woning heeft dit dus geen gevolgen.

Er is sprake van drie situaties. Huurders van woningen en woningeigenaren met een individuele warmtepomp betalen een vergoeding voor de installatie. Huurders die gebruik maken van een collectieve installatie betalen voor de levering van warmte, koude en warm tapwater. De prijs wordt bepaald door een ‘Niet Meer Dan Anders’-berekening, waarbij een referentiewoning EPC 0,6 als basis wordt gehanteerd. Terugkerende huurders in het herstructureringsproject betalen ook koeling, maar worden voor hetzelfde bedrag gecompenseerd op de huur.

Het verwarmen met gashaarden naar verwarmen met WKO en vloerverwarming is een grote overgang voor de bestaande bewoners. Om hen mee te nemen heeft ’thuis op haar kosten het bewonerscomité een onafhankelijk adviseur laten inschakelen voor het creëren van draagvlak’.

Wat waren de belangrijkste issues bij het ontwikkelen van dit project met WKO?
‘Het betrof nieuwe techniek en een ander organisatievorm (een eigen energie-BV). Het vroeg en vraagt veel inspanning om intern draagvlak te creëren. En het veroorzaakt aanloopproblemen, ook door haperingen in de werking, wat tot discussie met bewoners heeft geleid. ’thuis heeft de communicatie met de bewoners transparant gehouden en steeds uitleg gegeven over oorzaken en oplossingen.

Kunnen jullie iets vertellen over de quick winst? Voor corporatie en/of bewoners?
Van een echte quick winst is geen sprake. Wij als corporatie kunnen hiermee onze duurzaamheidsambities vorm geven en de bewoners minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. De bewoners krijgen een comfortabel huis met verwarming op basis van duurzame technieken.

Hebben de eerste ervaringen geleid tot nieuwe inzichten?
Uitleg en communicatie met de bewoners (maar ook intern) is zeer belangrijk en kan niet voldoende benadrukt worden. Veel investeren in een goede uitleg over de werking, een juist gebruik van het systeem en uitleg over de tariefopbouw is erg belangrijk.

Hebben de ervaringen geleid tot beleidskeuzes of strategische invoering?
De ervaringen hebben ons veel opgeleverd met betrekking tot organisatorische aanpak, communicatie en kennis over de techniek. Al met al leidt dit tot een positief eindoordeel. Een vraag die ons nog resteert is of een woningcorporatie geschikt is om als energieleverancier op te treden. Energielevering en/of het verhuren van WKO installaties blijkt een activiteit die verder van de corporatiewerkzaamheden staat dan vooraf gedacht. Daarom bekijkt ’thuis of en hoe wij dergelijke projecten in de toekomst kunnen vormgeven.

Ook blijkt dat de huidige lage energieprijzen ons niet helpen onze duurzaamheids-ambitie waar te maken, hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken voor wat betreft woonlasten voor onze huurders. De investeringen die wij doen in duurzaamheid willen wij (deels) terugverdienen. De lagere energieprijs maakt dat moeilijker. In de wereld heerst helaas het kortetermijndenken. Als maatschappelijke organisatie kijken wij op lange termijn naar klimaatdoelstellingen en onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen.

Als het project weer overnieuw gestart zou worden, welke inzichten (op basis van huidige technieken en kennis) zouden dan toegepast worden?
Wij zouden niet opeens tot andere keuzes overgaan. Maar deze investeringen worden wel lastiger uit het oogpunt van betaalbaarheid zolang enkel naar de huurprijs wordt gekeken. Wel zouden wij nu kiezen voor (nog) meer communicatie met bewoners. Ook intern zouden wij dat doen. Om de bewoners goed uitleg te kunnen geven moet er intern bekendheid en draagvlak zijn over/voor deze ontwikkelingen. Niet zozeer onwil maar onbekendheid maakt dat lastig.Volg Huren met Energie op twitter