Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

‘Van Label B in 2020 naar wensportefeuille in 2040’

Door: Jeffrey Mennen, EnergieAmbassadeur

Groot onderhoud en renovaties aan de bestaande woningvoorraad zijn flinke investeringen. Investeringen die in de toekomst moeten renderen terwijl de woningen betaalbaar moeten blijven. Omdat we geld maar één keer kunnen uitgeven, zijn de juiste investeringen nodig. De vraag is nu: is investeren in een label B voor 2,2 miljoen woningen in 2020 de juiste keuze? Dat weten we alleen als we het einddoel, de ambitie en visie hebben vertaald in een wensportefeuille.

Bij vrijwel elke woningcorporatie heeft duurzaamheid een plek in het beleid. Maar wat houdt dat precies in? Meestal vertalen corporaties deze duurzaamheidsambitie direct naar een gemiddeld Label B in 2020. Belangrijker is om eerst een helder en gedragen beeld te krijgen van de term duurzaamheid: nu en op de langere termijn. En welk concept is voor de realisatie van onderhoud en renovatie naar de wensportefeuille het best? Label B / A of direct naar Nul-op-de-Meter (NOM)? Natuurlijk hangt het juiste antwoord af van vele aspecten en is voor elk complex anders. Nu de energieprestatievergoeding (EPV) mogelijk is, wordt steeds vaker gedacht aan renovatie van de woning naar Nul-op-de-Meter. Dagelijks komen hiervoor nieuwe ideeën en innovatieve concepten bij.

Tegelijkertijd voldoen niet alle woningen aan de voorwaarden om in een keer naar Nul-op-de-Meter te worden gerenoveerd, bijvoorbeeld vanwege recent groot onderhoud of beperkte financiële middelen. Als renovatie wel binnen de wensportefeuille voor 2040 valt, hoe gaan we dan met onderhoud en energetische maatregelen om? Een gefaseerde aanpak, oftewel No-Regret of NOM-ready, zou een oplossing kunnen zijn.

Maar wat houdt No-Regret is? Hoe bepalen we de No-Regret stappen? Hoe energiezuinig is de tussenstap? Is een energieprestatievergoeding mogelijk? Deze én nog vele andere vragen komen aan de orde tijdens de workshop ‘No-Regret’ van Platform31, Huren met Energie en Aedes. U kunt zich nog aanmelden.

Contact

Jeffrey Mennen is EnergieAmbassadeur voor de woningcorporaties in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

06 101 138 78
jeffrey.mennen@platform31.nl
jmennen@hurenmetenergie.nl
Volg Huren met Energie op twitter